Rädda 12

söndagen den 1:e november 2009
Socialdemokraterna tänker avskaffa eget boende för asylsökande
S-kongressen beslutade i veckan om att dagens system med eget boende (EBO) för asylsökande ska avskaffas. Formuleringen är Lagen om eget boende (EBO) fungerar inte och ett nytt system måste skapas. Vad som ska komma istället har partiet inte tagit ställning till.

Socialdemokratiska kommunalrådet i Södertälje Anders Lago är positiv till beslutet, men verkar inte heller han ha någon uppfattning om vad som ska komma istället.

– Jag är glad, det är ett stort framsteg för en fråga som jag och Södertälje drivit under lång tid. Nu har vi fått ett beslut som innebär att Socialdemokraterna vill ändra ebo-principen och ta fram ett nytt system för mottagande, säger Södertäljes kommunalråd Anders Lago till DN.se.

– Ändringarna i ebo-lagen kommer inte att lösa alla problem, men jag tror inte på att införa ett tvång för asylsökande att bosätta sig på anvisad plats. Man måste ha frihet att bosätta sig där man vill.

Att både avskaffa eget boende och samtidigt tillåta asylsökande frihet att bosätta sig där de vill blir onekligen en svår nöt att knäcka!
Upplagd av Emil kl. 14:22 0 kommentarer
Etiketter: Anders Lago, EBO, socialdemokraterna
Fremskrittspartiet skapar splittring i den borgliga bloggvärlden
Ledaren för norska Fremskrittspartiet, Siv Jensen, bjöd nyligen ett stort antal gäster, inklusive en rad borgliga/liberala politiker och debattörer, på middag på restaurang Gondolen. Detta har lett till en intressant splittring inom det borgliga lägret om hur man bör förhålla sig till ett parti som vill ha mindre invandring och som samtidigt säger sig förespråka liberala värderingar.

Isobel Hadley-Kamptz skriver i Expressen: Hur kan liberaler flirta med Siv?

På tjusiga restaurang Gondolen talade hon för en grupp specialinbjudna svenska högerliberaler i vad som beskrivits som god, närmast uppsluppen stämning.

Det liberala gullandet med Siv Jensen leder till att normalisera samarbete med den sortens partier, även Sverigedemokraterna. Vad händer om SD skaffar sig en charmig blond kvinnlig partiledare som vill sänka skatten? Blir invandringsmotståndet mest en detalj då, för det finns ju inga ”renläriga partier”?

Johan Norberg var på middagen men är också starkt kritisk till många av de andra deltagarnas reaktioner efteråt.

Invandringsfrågan är inte vilken fråga som helst, som man kan kompromissa om hur som helst. Det är en central mätare på var man står i synen på öppenhet, mångfald och gränsöverskridanden. Den charmiga och retoriskt skickliga Jensen försökte under mötet få det till att hon egentligen är för fri invandring, men att det inte fungerar med dagens bidragssystem.

Sorry, men jag går inte på den. I så fall kunde ju Frp ha kombinerat en kamp för friare invandring med en annan integrations- och bidragspolitik, eller i alla fall behålla dagens system. Nu kräver de i stället att invandringen ”begrenses kraftig” enligt partiprogrammet, de vill praktiskt taget stänga Norges gränser och skicka asylsökare till läger i Afrika.

Några av dem som skrivit ”okritiskt” om middagen har senare försvarat sig.

Johnny Munkhammar:

Fremskrittspartiet är för fri invandring som princip och vill öppna för mer arbetskraftsinvandring. De vill dock ha en restriktiv asylinvandring. Jag delar inte den sistnämnda ståndpunkten, och det är en viktig fråga. Men skillnaden mellan Frp:s ståndpunkt i den sakfrågan och SD:s hela ideologi är avgörande.

För mig är öppenhet för invandring och en generös flyktingpolitik viktiga frågor, så det är en central kritik jag har av Frp. Men att bara träffa utländska politiker vars ståndpunkter man helt delar begränsar onekligen urvalet något.

Fredrik Segerfeldt:

Även om FrP på många sätt står Höyre nära i sak är partiets slogan ”För folk flest” så långt från den klassiska högerns klubblazrar man bara kan komma. Den enskilda människan står i centrum, också den som inte har någon högre utbildning eller ärvda pengar. Partiet slår mot eliten. Förutom dragen av klassisk liberalism är det som tilltalar mig hos FrP denna estetik.

Till det kommer det politiska modet. Partiet är exempelvis kritiskt till bistånd, FN och klimatalarmism. I en tid när det mesta i politiken slätas ut till någon mittensmet är sådant klarspråk uppfriskande.

Segerfeldt vill dessutom lyfta frågan om invandringen och välfärdsstaten.

Välfärdsstaten går inte att kombinera med öppna gränser för människor. Det finns alltså ett faktiskt och intellektuellt dilemma få mainstreampolitiker vill kännas vid, eftersom båda de två huvudsakliga svar som finns är politiskt svåra: antingen stänga gränsen eller montera ned välfärdsstaten.

Bör vi se på invandringspolitiken som den fråga som avgör om ett parti är anständigt eller inte? Det menar Johan, och flera andra jag pratat med, men utan att egentligen motivera varför.

Är det värre att göra det svårare för människor att ta sig in i ett land, än att beskatta människor som bor där till mer än 50 procent? Jag är inte så säker på det.

Även Dick Erixon tar upp frågan om invandring och välfärdsstaten i inlägget Invandrarfrågan – vem är populist egentligen?

Man kan fråga sig om inte de som förespråkar ökad flyktinginvandring är de verkliga populisterna, eftersom de vill vara alla till lags: både låta välfärdsstaten vara stor och öka invandring som ger alla rättigheter medan skyldigheterna som ingår i samhällskontraktet kan undvikas. Det är ologiskt och inte uthålligt för ett samhälle. Och den underblåser motsättningar som vi redan ser: allt fler medborgare får sina bilar utbrända. Om dessa motsättningar ökar, har ingen vunnit någonting.

Här måste man alltså välja: 1) öppenhet och rörlighet kräver minskad stat och större inviduellt ansvar 2) en icke-reducerad välfärdsstat kräver höga murar och att invandring begränsas till arbetskraftsinvandring.

Jag menar att det här handlar om att vara pragmatisk, därför gäller alternativ 2 till dess alternativ 1 har uppnåtts.

Johan Norberg vill som debattör inte ta ställning till 1) och 2) utan utgår från en önskeläge som inte finns.
Upplagd av Emil kl. 13:50 0 kommentarer
Etiketter: Dick Erixon, Fredrik Segerfeldt, Fremskrittspartiet, Isobel Hadley-Kamptz, Johan Norberg, Johnny Munkhammar, Siv Jensen
fredagen den 30:e oktober 2009
Internationella nyheter och lästips
I Frankrike inleds i dagarna en rad statligt initierade debatter om fransk identitet.

‘We must reaffirm the values of national identity and of the pride in being French,’ said … minister of immigration and national identity, Eric Besson.

‘I want to launch a major debate over national values and identity,’ Besson said, explaining that immigrants should be required to have a better mastery of the French language, of French history and culture. This was ‘to reaffirm the values of identity and the pride of being French,’ he said.

Besson was clear, saying that the burka is ‘inacceptable’ in France, but said that a law banning it in public was probably not necessary.

The public debates starting next week, and continuing over several months, will consider proposals such as a ban on women wearing burkas in public, and a requirement that all schoolchildren must sing the French national anthem, La Marseillaise, once a year.

Mer från Frankrike: Human Rights Watch kritiserar i en rapport Frankrike för att de skickar hem en tredjedel av de ensamkommande barnen utan att pröva deras sak.

In 2008, airport police deported or removed one third of the 1,000 unaccompanied migrant children who arrived at Roissy Charles de Gaulle airport in Paris and who were denied entry into France. France takes the position that those children have not yet entered France and detains them in a ”transit zone,” where they are denied rights granted to other migrant children on French territory.

Spaniens socialistiska regering är på väg att anta en ny migrationslag för att begränsa invandringen.

The lower chamber of the Spanish Parliament has approved an immigration reform bill that would crack down on people entering the country illegally and makes it harder for foreigners with residency to bring over their relatives.

The Socialist government, which sponsored the bill, says it has to curb the influx of foreign workers because Spain’s economic recession has led to a 17.9 percent unemployment rate.

Quebeck går långt i sin önskan att behålla den franskaspråkiga dominansen i delstaten. Men nu har högsta domstolen i Kanada beslutat att Quebeck måste sluta med att förhindra invandrares tillgång till undervisning på engelska.

The new ruling did away with Bill 104, seven-year-old legislation that was supported by all political parties in the province. That bill had ended a practice where children from immigrant families got around the French Language Charter.

Quebec law states that children can only attend English public school if a parent was educated in that language in Canada.

But prior to Bill 104, many immigrant families escaped the law. Until then, all it took to make an entire family eligible for English public school was to send one child briefly, for even less than a year, to an English private school.

Guardian har publicerat en lång artikel om hedersmord i Storbritannien.

The number of young women – and men – being killed or assaulted after supposedly bringing shame on their families keeps on rising. But more than ever before, those who have escaped violence are speaking out to break the code of silence. Old attitudes of accepting the crimes in the name of cultural sensitivity have also disappeared and the police are targeting the abusers.
Upplagd av Emil kl. 16:15 0 kommentarer
Etiketter: ensamkommande, Eric Besson, feghetsvåld, Frankrike, Human Rights Watch, Kanada, Migration, Quebeck, Spanien, Storbritannien
onsdagen den 28:e oktober 2009
Årets mångfaldsbarometer är här
Sociologiska Institutionen, Uppsala Universitet, publicerar årligen en mångfaldsbarometer som tar tempen på svenskarnas inställning till etnisk, religiös och kulturell mångfald.

Årets mångfaldsbarometer, den femte i ordningen, visar att svenska folkets inställning till mångfald är stabil. Resultatet stärker bilden från tidigare år att kvinnor och personer med högre utbildning är mest positiva till etnisk mångfald. Det finns också ett tydligt samband mellan inställning till mångfald och upplevelse av kulturellt avstånd.

Följande slutsats från rapporten är lite märklig:

Ett påstående som ges stort stöd är ”Alla invandrare som kommer hit måste ges samma sociala rättigheter som landets egen befolkning”. Andelen som instämde i detta var 72,4% år 2005, 72,6% år 2006, 71,3% år 2007, 74,2% år 2008 och 72,7% år 2009.

Bland de negativa attityderna är det framförallt påståendet ”Alla utlänningar som begått brott i Sverige bör tvingas att lämna landet” som en klar majoritet, 63% instämde helt eller delvis år 2005. År 2006 ökar andelen till 64,8%. Därefter inträffar ett trendbrott. År 2007 är andelen 63,6% och år 2008 60,8%. Året 2009 ökar något till 62,9%. Invandrare måste ha samma sociala rättigheter som alla andra invånare men tydligen också samma skyldigheter, det vill säga att följa landets lagar.

Författarna tolkar åsikten att brottsliga utlänningar (dvs. icke svenska medborgare) bör utvisas som en negativ inställning till mångfald och verkar mena att det är märkligt att svenskarna tycker att invandrare inte bara ska ha samma rättigheter utan också samma skyldigheter! Frågan är vad alternativet skulle vara: lika rättigheter, men färre skyldigheter?

Själv tolkar jag det positivt att befolkningen har en öppen attityd till invandring och mångfald, men samtidigt förväntar sig laglydighet och viss anpassning.

De flesta svaren är positiva till mångfalden, men de tyder också på stora krav på invandrarna. Påståendet ”Invandrarna har skyldighet att anpassa sig till vårt lands vanor” fick 80,1% av instämmande svar år 2005. Andelen ökade till 81,9% år 2006 och får samma nivå, 81,8% år 2007, minskade något år 2008 till 79,7% för att sedan öka till 81,1% år 2009.

Sedan är det märkligt att författarna tolkar åsikter som ”Muslimska kvinnor som lever i Sverige är i större grad förtryckta än andra kvinnor i Sverige” och ”Religiösa friskolor motverkar integration” som negativa attityder. Sådana frågor går ju att undersöka rent empiriskt och behöver inte ha någonting med negativa attityder att göra.
Upplagd av Emil kl. 18:40 0 kommentarer
Etiketter: attityder, mångfaldsbarometern
tisdagen den 27:e oktober 2009
Kurdisk TV från Sverige på engelska
En fantastisk konsekvens av av globaliseringen är att media internationaliseras. Nu produceras kurdisk TV i Sverige på engelska med en potentiell global publik. Även om engelska varken är Nima Dervish eller Shilan Saidis modersmål för de en både gripande och lättsam diskussion om hederskultur och islamism i programmet A-Z på Asosat. Och som Nima säger i programmet, varför kan man inte ha ett samhällsprogram i Sveriges Television om känsliga frågor som islamism utan snuttifiering och människor som skriker i munnen på varandra (tänk SVT:s Debatt). Ibland räcker det med ett vanligt samtal.

Shilan Saidi är helt klart värd pris på nästa års kurdgala.
Upplagd av Emil kl. 06:52 0 kommentarer
Etiketter: Asosat, Nima Dervish, Shilan Saidi
måndagen den 26:e oktober 2009
Örebro och den ”danska sjukan”
Idag har jag varit i Örebro och presenterat regeringens kommande proposition för nyanlända invandrare för intressenterna i regionen. Med på informationsmötet var också riksdagsledamot Elisabeth Svantesson (m), som kom direkt från TV-soffan där hon debatterade ”danska sjukan” utifrån Lars Denciks debattarktikel i Aftonbladet. Slutklämmen på debattartikeln:

Det är hög tid att avkräva Fredrik Reinfeldt och Moderaterna ett löfte att aldrig under några omständigheter sätta sig i en position där regeringsmakten utövas på grundval av aktivt eller passivt parlamentariskt stöd från SD. Och att hålla fast Socialdemokraterna vid deras löfte om detsamma. Och få båda läger att ta konsekvensen av det och öppna för möjligheten av en stor koalition över blockgränserna, så som vi sett det fungera tidigare i till exempel Tyskland, Österrike, Finland och andra länder.

Den danska sjukan är ett livsfarligt hot mot det demokratiska klimatet och den politiska anständigheten i Sverige. Därför måste de stora partierna göra sig beredda att samarbeta och kanske i en övergångsperiod också samverka i regeringsutövandet för att förhindra att den kommer hit.

Inslaget från Gomorron Sverige går att se på SVT play.
Upplagd av Emil kl. 18:59 2 kommentarer
Etiketter: Elisabeth Svantesson, jobb, Lars Dencik, Örebro
söndagen den 25:e oktober 2009
Integrationstest i Danmark, Tyskland, Frankrike och Nederländerna
I Sverige tolkas den gemensamma EU-politiken ofta som att den driver på en mer restriktiv migrationspolitik, medan EU i själva verket är den enda motvikten till ett ”race to the bottom”.

En stor majoritet av EU:s medlemsländer har infört integrationstest. Integrationstest gäller för att få invandra, för att få permanent uppehållstillstånd och/eller för att bli medborgare. Samtidigt har EU utvecklat en gemensam migrations- och integrationspolitik som garanterar tredjelandsmedborgare vissa rättigheter, rättigheter som sätter gränser för vad medlemsländerna tillåts bedriva för politik. Vissa rättigheter är absoluta, medan andra delar av den gemensamma politiken innebär tolkningar. Vad innebär t.ex. den ömsesidiga anpassning som EU:s integrationspolitik ska utgå ifrån?

Sergio Carrera och Anja Wiesbrock har skivit en rapport som tar upp dessa frågor: Civic Integration of Third-Country Nationals: Nationalism versus Europeanisation in the Common EU Immigration Policy. De redogör för politiken i Danmark, Nederländerna, Frankrike och Tyskland och relaterar den till EU:s gemensamma politik. De fyra länderna tillhör länder som det senaste decenniet ställt allt högre krav på integration för att få invandra och stanna i landet. Rapporten redogör för en politik som numera är normal politik i de flesta medlemsländerna, men ännu helt främmande för oss i Sverige, och hur det relaterar till EU:s gemensamma migrations- och integrationspolitik.
Upplagd av Emil kl. 20:20 0 kommentarer
Etiketter: Anja Wiesbrock, Danmark, EU, Frankrike, integrationstest, Nederländerna, Sergio Carrera, Tyskland
torsdagen den 22:e oktober 2009
Omorganisation av migrations- och integrationsfrågor i Norge
Den nya organisationen av departementen i Norge ser ut som en kopia av den svenska. Integrationsfrågorna flyttas från Arbetsmarknadsdepartementet till ett nytt departement för ungdomar, jämställdhet och integration. Migrationsfrågorna överförs till Justitiedepartementet. Det innebär att migrations- och integrationsfrågorna får samma hemvist som i Sverige. Audun Lysbakken (SV) blir minister för integrationsfrågor.

Precis som i Sverige är migrations- och integrationspolitiken en stor utmaning. Allt fler asylsökande söker sig till Norge och det gäller särskilt ensamkommande barn.

So far this year 13,379 asylum seekers have arrived in Norway. This is nearly as many as for the whole of last year, when around 14,400 applied for asylum. 1612 applied in September alone.

This is 66 more than in September last year, according to fresh figures from the Immigration Directorate (UDI).

Around 14 per cent of the assylum seekers clasify themselves as single minors.

Of the near 14,000 asylum seekers who have arrived this year, 24 per cent come from Afghanistan, 15 per cent from Eritrea, 11 per cent from Somalia and 7 per cent from Iraq.
Upplagd av Emil kl. 16:15 0 kommentarer
Etiketter: Asylsökande, Audun Lysbakken, Norge
I vårt kära grannland
Jag har förmånen att befinna mig i Vasa, Finland, där jag ska träffa kollegor och tala på en konferens om integration. Medan jag åker till Finland läser jag i Yle att många ungdomar med utländsk bakgrund funderar på att lämna landet.

According to a survey carried out by TAT Group, SEK PRO and 15/30 Research, the integration of young immigrants into Finnish society is a long process. For many, building a life in Finland is not on their agenda.

Youths with a Russian, Estonian or Somali backgrounds often do not consider themselves Finns, even if they have resided in the country for most of their lives and are Finnish citizens.

On the contrary, they maintain a strong individual cultural identity and an awareness of where home is. The study says they refer to themselves as Russian, Estonian or Somalian – and are proud of the fact.

Men med endast 55 intervjuer som grund tar jag inte studien på allt för stort allvar, i varje fall inte mer än den i Sverige uppmärksammade studien om hur det är att bära slöja i Malmö där 19 personer intervjuades.
Upplagd av Emil kl. 05:48 0 kommentarer
Etiketter: Finland, jobb, Malmö, Slöja
onsdagen den 21:e oktober 2009
Så tycker jag om SD debatten
Jag har fått frågor om vad jag tycker om debatten om Sverigedemokraterna som nu rasar i media. Det finns så många infallsvinklar på frågan att jag inte har velat beröra det. Nu har jag fått hjälp. Till 95 procent tycker jag precis som Sanna Rayman (SvD).

Jag har ändrat mig. I åratal har jag tyckt att det enda rätta när det kommer till Sverigedemokraterna självklart är att, som det kallas, ”ta debatten”.

Nu byter jag fot. Ta inte debatten. Låt bli.

Jag ändrar mig inte för att jag menar att man inte borde debattera med och bemöta SD, men för att det alldeles uppenbart är så att framför allt inga etablerade politiker tänker göra det på ett vettigt sätt. Då kan det lika gärna vara. Kan man inte debattera bör man avstå.

Därutöver tycker jag det är oansvarigt av Aftonbladet att sätta en rubrik som Sverigedemokraterna inte själva har formulerat och som är betydligt grövre än någonting som går att läsa i debattartikeln.
Upplagd av Emil kl. 20:35 0 kommentarer
Etiketter: Sanna Rayman, Sverigedemokraterna
Slut på positiv särbehandling i gymnasieskolan
Det är inte bara i Sverige som den positiva särbehandlingen av vissa grupper i utbildningsväsendet utmanas och är på tillbakagång. Nu avskaffas delar av den positiva särbehandlingen för nyanlända invandrare i de nederländska gymnasieskolorna.

Invandrare i gymnasieskolan kommer inte längre att särbehandlas genom att tillåtas ha sämre resultat på proven. Tidigare har elever som varit i landet kortare tid än sex år tillåtits att ha sämre resultat.

Men en viss form av särbehandling kommer enligt uppgift att finnas kvar. De nya reglerna innebär att elever kan fortsätta att använda ordbok och ges mer tid att slutföra sina prov. Det är samma regler som gäller för studenter som har dyslexi.
Upplagd av Emil kl. 17:25 0 kommentarer
Etiketter: Nederländerna, positiv särbehandling
Ny avhandling om integration
Imorgon disputerar nationalekonomen Lina Andersson med avhandlingen Essays on economic outcomes of immigrants and homosexuals vid Ekonomihögskolan, Växjö universitet.

En slutsats i avhandlingen är att jobbskatteavdraget, genom att öka sysselsättningen och antal arbetade timmar, kan vara ett sätt att stärka arbetsmarknadsanknytningen bland ensamstående invandrarkvinnor med låga inkomster.

Andra frågor som avhandlas är egenföretagande bland invandrare. Resultaten visar att familjetraditioner har större betydelse för invandrare än för infödda för benägenheten att starta eget företag. En slutsats är därför att ett främjande av egenföretagande bland invandrare i nuvarande generation, kommer att öka andelen företagare även i efterföljande generationer.

I avhandlingen används även fältexperiment för att studera diskriminering av invandrare och homosexuella på bostadsmarknaden. Det är ett faktum att personer med arabisk/muslimsk bakgrund diskrimineras på hyresbostadsmarknaden i Sverige. I en av artiklarna undersöks om ökad information om den sökande kan minska denna diskriminering.

Hela avhandlingen går att hämta här.
Upplagd av Emil kl. 15:12 0 kommentarer
Etiketter: avhandlingar, Integration, Lina Andersson
tisdagen den 20:e oktober 2009
Allt du vill veta om situationen för utrikes födda i Norge – och lite till
Den norska integrationsmyndigheten iMDI har gett ut en nästan 400 sidor tjock rapport om den invandrade befolkningens situation i olika kommuner i Norge, Innvandrere i norske kommuner. Demografi, levekår og deltakelse i arbeidsstyrken.

Formålet med denne rapporten er å kartlegge og beskrive utvalgte innvandrergruppers demografi og levekår i ulike kommuner i Norge. Ved å beskrive noen hovedtrekk ved sentrale innvandrergruppers demografi og levekår på kommunenivå, vil vi for eksempel avdekke om afghanere i Oslo skiller seg fra afghanere i Drammen eller Bergen. Slik statistikk kan gi kommuner og statlige myndigheter et bedre empirisk grunnlag for sin integreringspolitikk.

Rapporten tar for seg innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra hovedsakelig 17 utvalgte land: Afghanistan, Bosnia, Chile, Filippinene, India, Irak, Iran, Kosovo, Marokko, Pakistan, Polen, Russland, Somalia, Sri Lanka, Thailand, Tyrkia og Vietnam. I egne landkapitler beskriver vi den enkelte innvandrergruppens demografi og levekår på kommunenivå. Her inngår også ulike mål på deltakelse i arbeidslivet i Norge.

Här finns mer fakta än någon orkar ta in. En intressant uppgift är att personer födda i Polen är självförsörjande i betydligt högre grad än befolkningen i helhet.
Upplagd av Emil kl. 07:15 0 kommentarer
Etiketter: imdi, Integration, Norge, utrikes födda
fredagen den 16:e oktober 2009
Ledarsidor om ESO-rapporten om invandringens ekonomiska effekter
Svenska Dagbladet, DN och Sydsvenskan skriver idag på ledarsidan om ESO-rapporten om invandringens ekonomiska effekter.

Sydsvenskan kopplar samman ESO-rapporten med EU-konferensen om migrationspolitik och sätter rubriken Triumftåget i Malmö. De imponeras av migrationsminister Billströms offensiva roll under migrationskonferensen.

DN skriver att det inte är migrationen som är problemet utan integrationen.

Slutsatsen av Ekbergs studie är att integrationspolitiken – inte invandringen i sig – avgör. Att motverka diskriminering och få upp sysselsättningen bland invandrare måste därför vara politikens huvudinriktning.

Per Gudmundson i SvD föreslår några olika valmöjligheter för att minska invandringens kostnader:

Invandringen har alltsedan början av 1990-talet årligen kostat mellan 1,5 och 2 procent av BNP. Dessförinnan utgjorde invandringen en statsfinansiell vinst. Miljardbelopp blir lätt abstrakta, men som jämförelse kan sägas att det motsvarar mer än vad exempelvis försvaret eller rättsväsendet kostar. Siffrorna borde leda till eftertanke omkring några politikområden.

För det första måste arbetsmarknaden här hemma vidgas. Det kan antagligen bara ske genom att servicesektorn växer, med sådana lågkvalificerade och lågbetalda jobb som normalt saknas i Sverige.

För det andra måste arbetskraftsinvandringen få högre prioritet. Ta lärdom av Kanada, där jobbskapande invandrare i praktiken försörjer flyktinginvandringen.

För det tredje måste åtminstone den reella pensionsåldern höjas. Invandring kommer inte att lösa den demografiska utmaningen.

Det finns två andra alternativ. Man kan acceptera kostnaden. Eller så kan man låta dem som inte vill ha någon invandring alls vinna. Inget av dem låter som något för mig.
Upplagd av Emil kl. 14:40 0 kommentarer
Etiketter: DN, invandringens ekonomiska effekter, Per Gudmundson, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan
torsdagen den 15:e oktober 2009
Jan Ekberg på DN debatt om invandringens ekonomiska effekter
Ingen som följer migrations- och integrationsdebatt kan ha missat dagens DN debatt inlägg av Jan Ekberg om invandringens effekt på den offentliga ekonomin. Budskapet är kortfattat att invandringen idag innebär en kostnad för den offentliga ekonomin och att invandring inte kan lösa de demografiska problemen som vi står inför.

Rapporten som artikeln utgår från är beställd av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) och presenterades idag på ett seminarium. Eftersom jag är upptagen med annat kunde jag inte gå dit och lyssna. Hela rapporten går att hämta från ESOs hemsida. Nu kan ingen påstå att staten inte utrett frågan om invandringens ekonomiska effekter. Det återstå att se om Ekbergs argument håller i den kommande akademiska och politiska debatten.
Upplagd av Emil kl. 17:43 4 kommentarer
Etiketter: DN debatt, invandringens ekonomiska effekter, Jan Ekberg
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: