Rädda 11

måndagen den 16:e november 2009
Stor ökning av arbetslösheten i Norge för personer från f.d. Östeuropa
Arbetslösheten i Norge har under det senaste året ökat från 1,8 till 3 procent (15 till 74 år). För utrikes födda har arbetslösheten ökat från 4,6 till 7,5 procent. Trots en stor ökning av arbetslösheten är bara drygt 20 000 utrikes födda registrerade som arbetslösa i Norge tredje kvartalet 2009.

Den största ökningen av arbetslösheten har skett bland EU-medborgare från f.d. Östeuropa vars arbetslöshet mer än tredubblats under det senaste året – från 2,3 till 8,3 procent.

Senaste statistiken om arbetslöshet i Norge finns här.
Upplagd av Emil kl. 19:06 0 kommentarer
Etiketter: arbetslöshet, fri rörlighet, Norge
Nyamko Sabuni om samhällsorientering
I slutet av söndagens Agenda debatterade Integrations- och Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (Fp) med Veronica Palm (S) om regeringens förslag att införa samhällsorientering för nyanlända invandrare. Även om Agenda introducerade ämnet på ett oseriöst sätt med sketcher är inslaget värt att ses.
Upplagd av Emil kl. 18:09 0 kommentarer
Etiketter: Agenda, Nyamko Sabuni, Samhällsorientering, Veronica Palm
söndagen den 15:e november 2009
Så blir du kanadensare
Regeringen i Kanada har tagit fram en ny, mer omfattande, guide för kanadensiskt medborgarskap. Ministern för medborgarskap, invandring och mångkulturalism Jason Kennedy säger i ett pressmeddelande:

“We expect people who want to become Canadians to have a good understanding of their rights and responsibilities, and the values and institutions that are rooted in Canada’s history. By strengthening the guide, we are increasing the value of Canadian citizenship.”

Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship includes information on common values such as freedom, democracy, human rights, the rule of law and the equality of men and women. It promotes to immigrants and Canadian citizens alike a greater understanding of Canada’s history, values, symbols and important Canadian institutions, such as Parliament and the Crown. It also highlights the contribution of ethnic and cultural communities in shaping our Canadian identity and the sacrifices made by Canada’s veterans for our country.

Medborgarskapstestet är i normalfallet skriftligt. Blivande medborgare ska visa upp att de har 1) tillräckliga kunskaper i engelska eller franska och 2) kunskaper om Kanada och om de rättigheter och skyldigheter som följer med medborgarskapet.

De som klarar provet kallas till en medborgarskapsceremoni. Vid ceremonin ska personen avlägga en medborgarskapsed och skriva under på det. Det märkligaste med medborgarskapseden är att man är tvungen att svära trohet till Storbritanniens drottning (som i.o.f.s. också är Kanadas drottning). Det går alltså på pappret inte att samtidigt vara republikan och kanadensare.

I swear (or affirm) that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth the Second, Queen of Canada, Her Heirs and Successors, and that I will faithfully observe the laws of Canada and fulfil my duties as a Canadian citizen.

Det skulle vara kul att höra vad alla dem som framhåller Kanadas integrationspolitik som förebild säger om detta!
Upplagd av Emil kl. 13:28 5 kommentarer
Etiketter: Kanada, medborgarskap, medborgarskapstest
fredagen den 13:e november 2009
Lika rättigheter dåligt för integration?
Ruud Koopmans har skrivit en mycket intressant artikel i det senaste numret av Journal of Ethnic and Migration Studies (Vol.36, No 1, januari 2010), Trade-Offs between Equality and Difference: Immigration Integration, Multiculturalism and the Welfare State in Cross-National Perspective.

Koopmans undersöker hur olika länders integrationspolitik och typ av välfärdsstat påverkar invandrares socioekonomiska integration. Resultatet visar att en integrationspolitik som ger invandrare tillgång till lika rättigheter och svaga incitament att lära sig värdlandets språk leder till sämre arbetsmarknadsintegration, en hög grad av etnisk segregation och överrepresentation av brottslighet bland invandrare. Sverige, Belgien och Nederländerna, som traditionellt sett har kombinerat en politik för lika rättigheter (mångkulturell politik) med en omfattande välfärdsstat, uppvisar sämre integration. Länder med mer restriktiv assimilationspolitik (Tyskland, Österrike, Schweiz och Frankrike) eller en mindre omfattande välfärdsstat (Storbritannien) har lyckats bättre med integrationen.

Koopmans hypotes, att tidig och enkel tillgång till lika rättigheter, till exempel samma rätt till välfärd, i kombination med en politik för att hantera kulturella skillnader har lett till oavsiktliga negativa effekter för invandrares ekonomiska integration, stöds av de undersökningar, data och statistik som finns tillgänglig och som refereras till i studien. Författaren kallar detta för dillemmat med en progressiv politik – att en mer inkluderande (integrations)politik leder till sämre utfall.

Resultatet indikerar enligt Koopmans att det finns en reell trade-off mellan målet om ”jämlikhet och lika rättigheter” och målet om socioekonomisk integration. Vi kan alltså inte, menar författaren vidare, förutsätta att det som normativt är att föredra med hänsyn till lika rättigheter också är effektivt när det gäller att leverera resultat.
Upplagd av Emil kl. 16:52 3 kommentarer
Etiketter: Integration, internationell jämförelse, lika rättigheter, Ruud Koopmans, välfärdsstaten
torsdagen den 12:e november 2009
Över 5 miljoner vill migrera till Sverige
Gallup har genomfört en undersökning om hur många personer som permanent önskar att migrera till ett annat land. Den visar att 700 miljoner personer har detta önskemål. De allra flesta har USA som första alternativ. På kartan som visar önskade destinationsländer kan man se att mellan 5 och 25 miljoner människor vill flytta till Sverige som första alternativ.

From its surveys in 135 countries between 2007 and 2009, Gallup finds residents of sub-Saharan African countries are most likely to express a desire to move abroad permanently. Thirty-eight percent of the adult population in the region — or an estimated 165 million — say they would like to do this if the opportunity arises.

The United States is the top desired destination country for the 700 million adults who would like to relocate permanently to another country. Nearly one-quarter (24%) of these respondents, which translates to more than 165 million adults worldwide, name the United States as their desired future residence. Roughly 210 million adults around the world would like to move to a country in the European Union, which is similar to the estimated number who would like to move to Northern America.
Upplagd av Emil kl. 17:08 0 kommentarer
Etiketter: Gallup, Migration, opinionsundersökningar
tisdagen den 10:e november 2009
Svenskar om diskriminering
EU Kommissionen beställer regelbundet en opinionsundersökning om diskriminering i medlemsländerna: Eurobarometer survey on discrimination. Årets undersökning presenterades i dagarna och är den tredje i ordningen. Resultaten för Sverige är sammanfattade i en särskild bilaga. Några resultat för Sverige jämfört med EU genomsnittet:

Many more Swedish than the European average say they are in contact with people of different ethnic origins from theirs or homosexuals.

The majority of the Swedish population considers that discrimination based on ethnic origin is the most extensive type of discrimination in their country, much more so than the population of Europe as a whole (78% compared to 61%).

The Swedish think that diversity in terms of gender, age, sexual orientation and ethnic origin is sufficiently reflected in the media (and more than the European average shows).

There are more the Swedish than the European average who accept the idea that a political leader might be a woman, a disabled person, a homosexual person, a person of a different ethnic origin from the majority.

Almost one Swede in two says they know their rights if they were victim of discrimination or harassment. This is 14 point better than the European level.

Two thirds of the Swedish think that not enough effort is made to fight discrimination (against 44% who think the same thing in the Union).

Kort sammanfattning: Svenskar har ofta bekanta med annan etnisk bakgrund, tror diskriminering är vanligt, vill att mer görs för bekämpa den och ser gärna att nästa statsminister är någon med annan etnisk bakgrund än svensk.
Upplagd av Emil kl. 19:34 0 kommentarer
Etiketter: diskriminering, Eurobarometer, internationell jämförelse, opinionsundersökningar
Invandring en stor ekonomisk vinst för Nya Zeeland
I Nya Zeeland har de tillsatt ett omfattande forskningsprogram, The Economic Impacts of Immigration (EII), som finansieras av departementen. Syftet är att förstå sambandet mellan invandring och ekonomi, t.ex. de kort- och långsiktiga ekonomiska effekterna av invandring för att utveckla regeringens migrationspolitik.

Bland annat gör man som en del av programmet regelbundna undersökningar hur invandringen påverkar de offentliga finanserna, liknande den rapport som Jan Ekberg nyligen gjorde för situationen i Sverige. Till skillnad från Sverige bidrar invandringen i Nya Zeeland till en stor ekonomisk vinst.

The study estimates that this migrant population had a positive net fiscal impact of $3,288m in the year to 30 June 2006. The study estimated migrants contributed a total of $8,101m through income taxes, GST and excise duties. Estimated fiscal expenditure on the migrant population was $4,813m. This includes government spending on education, health, benefits/allowances and superannuation. In total migrants contributed 24.7% of government revenue and accounted for 18% of government expenditure.

Som en del av programmet har de också undersökt hur invandringen påverkar sysselsättning och löner för de som bor i landet. Resultatet är det samma som brukar framkomma i liknande studier i andra länder:

* Overall, immigrants do not have a negative effect on the wages of the New Zealand-born population.

• The largest impact that inflows of recent immigrants have is on the wages paid to recent immigrants themselves (e.g. in areas with more recent immigrants in a particular skill group, recent immigrants are paid less than in other geographic areas).

• Immigrants are found to compete most with other immigrants with similar skill levels.
Upplagd av Emil kl. 06:48 1 kommentarer
Etiketter: invandringens ekonomiska effekter, Nya zeeland
måndagen den 9:e november 2009
Klass, ras, etnicitet eller tro?
När jag var student på IMER, Malmö Högskola, diskuterade lärare och elever om det är ”klass” eller ”ras” (med ”ras” menades hudfärg, snarare än etnicitet) som är den primära kategorin för att förstå samhället. Race first eller Class first. Få betvivlade just då och där möjligheten att det inte var någon av dem. Frågan om religion var ytterst marginell. Och få kunde då, i mitten/slutet av 90-talet, ana att religionen skulle göra en så stark comeback. I islams blodbesudlade fotspår försöker kristendomen återta förlorad mark och i Storbritannien gör judendomen sig till åtlöje i en infekterad strid om religiösa friskolor. Där är inte frågan om ras eller klass det viktigaste, utan striden står mellan de som menar att judendom bygger på tro eller blodsband.

The New York Times rapporterar:

The case began when a 12-year-old boy, an observant Jew whose father is Jewish and whose mother is a Jewish convert, applied to the school, JFS. Founded in 1732 as the Jews’ Free School, it is a centerpiece of North London’s Jewish community. It has around 1,900 students, but it gets far more applicants than it accepts.

Britain has nearly 7,000 publicly financed religious schools, representing Judaism as well as the Church of England, Catholicism and Islam, among others. Under a 2006 law, the schools can in busy years give preference to applicants within their own faiths, using criteria laid down by a designated religious authority.

By many standards, the JFS applicant, identified in court papers as “M,” is Jewish. But not in the eyes of the school, which defines Judaism under the Orthodox definition set out by Jonathan Sacks, chief rabbi of the United Hebrew Congregations of the Commonwealth. Because M’s mother converted in a progressive, not an Orthodox, synagogue, the school said, she was not a Jew — nor was her son. It turned down his application.

That would have been the end of it. But M’s family sued, saying that the school had discriminated against him. They lost, but the ruling was overturned by the Court of Appeal this summer.

In an explosive decision, the court concluded that basing school admissions on a classic test of Judaism — whether one’s mother is Jewish — was by definition discriminatory. Whether the rationale was “benign or malignant, theological or supremacist,” the court wrote, “makes it no less and no more unlawful.”

The case rested on whether the school’s test of Jewishness was based on religion, which would be legal, or on race or ethnicity, which would not. The court ruled that it was an ethnic test because it concerned the status of M’s mother rather than whether M considered himself Jewish and practiced Judaism.

“The requirement that if a pupil is to qualify for admission his mother must be Jewish, whether by descent or conversion, is a test of ethnicity which contravenes the Race Relations Act,” the court said. It added that while it was fair that Jewish schools should give preference to Jewish children, the admissions criteria must depend not on family ties, but “on faith, however defined.”

Alltså. I Storbritannien får man inte diskriminera på grund av ras eller etnicitet, men däremot får man diskriminera på grund av religion. Domstolen tar ställning och menar att skolan gjort sig skyldig till etnisk diskriminering, medan skolan menar att det handlar om laglig religiös diskriminering. I Storbritannien har de därmed tagit ställning till vem som är jude – den som tror på judendomen, inte den som fötts av en judisk mamma.
Upplagd av Emil kl. 21:42 0 kommentarer
Etiketter: judendom, religion, Storbritannien
söndagen den 8:e november 2009
Fyra böcker om hedersmord
Nima Dervish och Emre Güngör är inte de enda som skrivit en bok om hedersmord utifrån förövarnas utgångspunkt. Jacqueline Rose recenserar i en 17 sidor lång text tre böcker som handlar om hedersmord i det senaste numret av London Review of Books: Murder in the Name of Honour av Rana Husseini, In Honour of Fadime: Murder and Shame av Unni Wikan och Honour Killing: Stories of Men Who Killed av Ayse Onal. Onals bok bygger, liksom boken av Dervish och Güngör, på intervjuer med mördare.

Jacqueline Rose noterar bland annat kvinnornas roll i hedersförtrycket.

One of the most disturbing aspects of these stories is the involvement of mothers in policing their daughters, and even on occasion in killing them. Purna Sen, the head of human rights at the Commonwealth Secretariat, sees the involvement of women as one of the distinctive features of honour crimes. Tina Isa, the daughter of a Palestinian father and Brazilian mother, was killed in 1989 in St Louis: her mother was recorded telling her daughter to die, over and over again, as she lay on the floor having been stabbed six times (the house was bugged because the FBI had the father under surveillance as a suspected terrorist). ‘Rape her tonight,’ a mother in Maps for Lost Lovers, tells her son-in-law on his wedding night, knowing that her daughter is repelled by this man whom she’s been forced to marry.

Det är 10 år sedan Pela Atroshi mördades. Detta uppmärksammas med en konferens i Stockholm imorgon, arrangerad av Glöm aldrig Pela och Fadime och Humanisterna. Tyvärr är det för sent att anmäla sig.
Upplagd av Emil kl. 17:17 0 kommentarer
Etiketter: feghetsvåld, hederskultur, Jacqueline Rose
lördagen den 7:e november 2009
Ingerö hann före
Jag tänkte skriva några rader som kopplade samman Ann-Charlotte Marteus senaste rappakalja med Sakine Madons, som vanligt, smarta text om integration (båda i Expressen). Men Johan Ingerö hann före.

Istället nöjer jag mig med att visa en bild från World Value Survey. WVS är ett världsövergripande projekt som kartlägger värderingar i tid och rum. Och trots att det kan vara känsligt att tala om att värderingar skiljer sig åt mellan länder är det svårt att förneka att så faktiskt är fallet. Marteus påstår att det inte finns några svenska värderingar eller att dessa värderingar består i att ogenerat pissa på allmän plats. Enligt WVS utmärker sig Sverige genom att ha världens mest extrema värderingar. Det gäller för båda dimensionerna: (1) Traditional/Secular-rational and (2) Survival/Self-expression. Det är en utveckling av värderingar som skett de senaste 25 åren (se sid 6).

Inglehart-Welzel Cultural Map of the World
Jag påstår inte att Sverige och svenskarna präglas av de bästa värderingarna, men nog kan de skilja sig från genomsnittet i andra länder. Låt mig ta ett exempel. I Sverige menar 0,7 procent av de tillfrågade att det aldrig är försvarbart med skilsmässa. I Irak är motsvarande andel 74,3 procent.
Upplagd av Emil kl. 11:09 3 kommentarer
Etiketter: Ann-Charlotte Marteus, Johan Ingerö, Sakine Madon, värderingar, World Value Survey
torsdagen den 5:e november 2009
Regeringen har tillsatt utredning om samhällsorientering
Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om samhällsorientering för nyanlända invandrare. Regeringen har tidigare föreslagit att nyanlända som deltar i etableringsinsatser ska delta i samhällsorientering under den första tiden i Sverige. Utredaren ska lämna förslag på mål, innehåll, omfattning och form för samhällsorienteringen. Professor Erik Amnå vid Örebro universitet har utsetts till särskild utredare.

Integrationsminister Nyamko Sabuni har pratat med TT om utredningen.

– Man behöver information om det nya samhälle man kommer till. Sedan har vi andra problem som vi tycker att det är viktigt att informera om, till exempel ungdomars rätt till integritet när det gäller sexualitet eller rätt att välja livspartner eller att man inte fostrar barn med hjälp av aga.
Upplagd av Emil kl. 21:16 0 kommentarer
Etiketter: jobb, Nyamko Sabuni, Samhällsorientering
Krav på språk- och medborgarkunskap före invandring har lett till minskad anhöriginvandring till Nederländerna
Den 15 mars 2006 infördes The Dutch Civic Integration Abroad Act (Wet inburgering buitenland, or Wib) i Nederländerna. Reformen går ut på att invandrare ska ha grundläggande kunskap i holländska språket och samhället före de får tillstånd att invandra. Tanken är att det ska leda till en snabbare och mer effektiv integrationsprocess. Testet görs på ambassad eller konsulat med genom en telefon som är kopplad till en dator.

En första uppföljning av reformen har nu kommit. Under de 15 första månaderna har 6122 personer genomgått testet och 88 procent klarade av examen. I uppföljningen konstateras att det är för tidigt att uttala sig om lagens effekt på nyanlända invandrares integration. Däremot har lagen haft tydliga effekter på anhöriginvandringen. Tidigare kom det in mellan 1500-2000 ansökningar om anhöriginvandring. Efter reformens införande har antalet minskat till under 1000 per månad. Nedgången i ansökningar är särskilt stor för personer från Turkiet och Marocko.
Upplagd av Emil kl. 17:33 0 kommentarer
Etiketter: anhöriginvandring, integrationskrav, Migration, Nederländerna
onsdagen den 4:e november 2009
OECD-studie om situationen för unga med utländsk bakgrund
OECD har gett ut en rapport som undersöker situationen för unga med utländsk bakgrund när det gäller utbildning och arbetsmarknad i 16 OECD länder, bland annat Sverige: Children of Immigrants in the Labour Markets of EU and OECD countries: An Overview. Jag har bara hunnit skumma igenom rapporten, men kan konstatera att rapporten innehåller mycket intressant jämförande statistik.

Några viktiga slutsatser:
– there is a strong contrast between the situation in the European OECD countries on the one hand, and the OECD countries which have been settled by migration (Australia, Canada, New Zealand and the United States) on the other. In the latter countries, there is little difference between the outcomes of the children of immigrants and those of the children of natives. In contrast, the children of immigrants are in a much less favourable situation in most European OECD countries. However, the situation is not uniform. Differences in labour market outcomes vis-à-vis children of natives are particularly large in Belgium and the Netherlands.

– Preliminary evidence suggests that once in employment, the children of immigrants – in particular when they are native-born – tend to have outcomes that are often at par with those of the children of natives.

Sverige hamnar i mitten i de flesta jämförelser av hur barn till invandrare klarar sig i utbildningssystemet och på arbetsmarknaden, ofta på nästan exakt samma utfall som i Danmark. Jag återkommer med mer slutsatser utifrån ett svenskt perspektiv.
Upplagd av Emil kl. 17:58 0 kommentarer
Etiketter: Integration, internationell jämförelse, OECD
Lika rättigheter eller social turism?
Finansdepartementet i Storbritannien har räknat ut att staten betalar ut barnbidrag till 51 000 barn som inte bor i landet. Nästan 38 000 av barnen bor i Polen. Anledningen är EU-regler. Om en arbetstagare från EU betalar skatt i ett land måste det landet stå för barnbidrag till barn som lämnats kvar i hemlandet om partnern i hemlandet inte arbetar.

Ania Heasley, who runs the Ania’s Poland website, which helps Poles settle in Britain, said the payments were a big incentive to people considering moving to Britain to work.

”The typical scenario is that the father comes to the UK and works here, and if he is the main breadwinner or declares himself financially responsible then even if his child lives in Poland he can claim child benefit and will get the full amount,” she said.

”It is much much less in Poland, which is why they apply here.

”There was an outcry before about children who have never set foot in Britain getting these benefits and the reaction was that it couldn’t be true, but it is true and thousands of people do it.

”They feel it is their right, they are taking advantage of the rules that are there. They are not doing anything illegal; this is there for the taking.

”Originally people were surprised and said ‘This is great,’ but now there is so much information in Poland about the benefits that they all know about it.

”In Poland the benefits are getting less and less, but the advice when coming over to Britain is that you can add that to your salary. They are so happy about the welfare system.”
Upplagd av Emil kl. 07:23 0 kommentarer
Etiketter: EU, fri rörlighet, social turism, Storbritannien
tisdagen den 3:e november 2009
En första analys av hur den nya lagen om arbetskraftsinvandring kom till
DPhil Lucie Cerna från University of Oxford har gjort en första mer vetenskaplig analys av tillkomsten av den nya lagen för arbetskraftsinvandring, Changes in Swedish Labour Immigration Policy: A Slight Revolution? Han konstaterar att lagen har tillkommit genom att det skapats nya allianser mellan politiska aktörer och arbetsmarknadens parter.

Den tidigare restriktiva inställningen till arbetskraftsinvandring beskrivs som att ”High-skilled unions established links with the Social Democrats/ Left Party, as well as with low-skilled unions and could achieve more restrictive policies.”

Detta förändrades genom att alliansen vann valet 2006

”…a liberalisation in labour immigration was possible when capital built a coalition. This took place with the change in government in 2006, where the centre-right coalition government presented a more capitaloriented position. This change weakened the link between unions and the government and gave more power to the capital side.”

Hela rapporten kan hämtas här.
Upplagd av Emil kl. 17:16 0 kommentarer
Etiketter: arbetskraftsinvandring, DPhil Lucie Cerna, Sverige
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: