En blogg att rädda 1

tisdagen den 24:e augusti 2010
Tack och adjö
Jag tackar så väldigt mycket för allt stöd jag har fått från nära och kära, bekanta, samhällsdebattörer och allmänhet. Nu är det dags för mig att lägga överskottsenergin på någonting annat än att skriva på Integrationsbloggen. Det har varit några roliga år med ett mindre lyckligt slut. Om några veckor kommer jag att släcka ner bloggen för gott.

Tack för mig.

//

Henrik
Upplagd av Emil kl. 18:15 0 kommentarer
Etiketter: Nu är det slut.

———————————————————————————————

torsdagen den 19:e augusti 2010
Är du nöjd nu över din journalistiska gärning Niklas Svensson?

Tro inte på den bild som utmålas om mig i media. Jag är pol mag i Statsvetenskap och har en fil mag i Internationella Migration och Etniska Relationer (IMER). Jag har arbetat med integrationsfrågor i över tio år och under den tiden mött massor av människor som jobbar med dessa frågor. Men ingen journalist, eller personer som uttalar sig om mig, bryr sig vad jag gjort och vad de kollegor och människor jag mött under denna tid har för bild av mig. Jag har själv och tillsammans med andra skrivit åtskilliga rapporter och utvärderingar för myndigheter och organisationer. Jag har bland annat jobbat för Integrationsverket, för Tema Asyl och på Malmö Högskola. Ingen journalist bryr sig om detta. Att jag har arbetat med själ och hjärta för att bidra med något positivt. Istället blir jag uthängd och dömd över tre olyckligt formulerade rader som skrevs i en blogg för två år sedan (september 2008).

Jag är ingen martyr för ”saken”. Jag har inga dolda agendor. Jag blir illamående av att pekas ut som ”sanningssägaren om integrationspolitiken” på olika hemsidor. Och jag blir rädd för alla de hatbrev som jag nu får ta emot. Det enda jag har gjort är att försöka göra ett så bra jobb som möjligt som opolitisk tjänsteman i regeringskansliet. Själv är jag stolt över vad jag presterat sedan jag lämnade mitt älskade Malmö för att börja min tjänst där i november 2008.

Jag önskar inte någon den situation jag hamnat i. Två personer ringer på min dörr i min privata bostad precis när jag kommit hem svettig efter en joggingrunda runt Trekanten och Vinterviken. Niklas Svensson, Expressen, tränger sig på och den medföljande fotografen försöker ta foto innan jag hinner stänga dörren. Då visste jag inte vad saken gällde, bara att jag som opolitisk tjänsteman inte bör svara på några frågor vid ett sådant tillfälle. Då visste jag inte heller att någon smygfotograferat mig på väg från jobbet tidigare på dagen. Allra minst kunde jag ana att jag två dagar skulle sitta här, uthängd som rasist i tidningarna, med foto och namn.

Ingen skugga ska falla på den politiska ledningen på Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Jag inser att de måste hantera mediadramaturgin efter bästa förmåga. Jag vill också framhålla att jag inte har jobbat nära ministern. Min tjänst är opolitisk. Det mest informella mötet mellan oss var när vi som jobbat med den nya reformen för nyanlända invandrare blev inbjudna till ministern för en skål när riksdagen slutligen, efter år av arbete på regeringskansliet, klubbade igenom reformen. Jag kände inte ens till att ministern skulle ge ut en bok förrän jag såg pressmeddelandet från förlaget.

Jag vill tacka mina medarbetare på enheten och andra kollegor för att ni förstår att bilden av mig som tecknas i media inte är sann. Det är med glädje jag tänker tillbaka på allt hårt arbete vi har lagt ner för att förverkliga regeringens politik. Vintern 2008/09 då några av oss fick ställa in julsemestern för att färdigställa en lagrådsremiss. Under det svenska ordförandeskapet i EU då vi hastigt fick ansvar för integrationskonferensen i Malmö. Många har arbetat där mycket länge än jag, under flera olika regeringar. Och kommer att fortsätta jobba hårt oavsett vilken regering och minister som tillträder efter valet. Precis som jag förväntade mig att göra.

Jag vill tro att jag är en stark person och att jag kommer att reda ut det här. Men samtidigt är jag helt förkrossad just nu. Jag har inte gråtit så här mycket sedan jag var 15 och min storebror svävade mellan liv och död på Lunds lasarett. Jag hoppas Niklas Svensson och alla andra drevjournalister är riktigt stolta. Nu när alla de förhoppningar och ambitioner jag har haft är slagna i spillror.
Upplagd av Emil kl. 13:49 0 kommentarer

——————————————————————————————–

onsdagen den 18:e augusti 2010
Jag ber om ursäkt till alla som med rätta tagit illa upp av det jag skrev på denna blogg för över två år sedan (september 2008). Den formulering jag använde kan lätt tolkas fel, och jag har därför tagit bort den. Det jag menade var att religion är som en ideologi och att det sker mycket ondska i religioners namn, liksom i andra ideologiers namn.

Jag är anställd på Integrations- och jämställdhetsdepartementet som opolitisk tjänsteman sedan november 2008 och vill varken vara en del av den politiska debatten eller användas som en bricka i det politiska spelet.
Upplagd av Emil kl. 14:49 0 kommentarer

——————————————————————————————

tisdagen den 10:e augusti 2010
DO:s studie om diskriminering på bostadsmarknaden
Diskrimineringsombudsmannen har undersökt diskrimineringen på bostadsmarknaden genom en sk. praktikprövning. De redovisar följande resultat:

* Diskriminering uppkom i större utsträckning på hyresmarknaden än på bostadsrättsmarknaden.
* Diskriminering förekom både i stora städer, mellanstora städer och mindre orter.
* Diskriminering påverkade grunden etnisk tillhörighet i större utsträckning än de andra diskrimineringsgrunderna.
* Diskriminering i mer indirekt bemärkelse avspeglades i båda studierna och för samtliga diskrimineringsgrunder men var mer påtagligt riktad mot personer med utländsk bakgrund i uthyrningsstudien och mot finska romer och muslimer i mäklarstudien.
* Bristande tillgänglighet gjorde att personer med funktionsnedsättning i praktiken utestängdes från vissa bostäder och områden.

Läs mer och ladda hem studien här.
Upplagd av Emil kl. 22:20 0 kommentarer
Etiketter: diskrimineringstester, DO

torsdagen den 5:e augusti 2010
Årets mångfaldsbarometer är här
Förutom att mäta hur svenskar ställer sig till olika typer av påståenden om mångfald har 2010 års mångfaldsbarometer tittat närmare på inställningen till olika typer av slöjor.

En stor majoritet av den svenska befolkningen anser att det är oacceptabelt att bära de ansiktstäckande slöjorna burka (88,8%) och niqab (86,2%) i skolsammanhang eller på arbetsplatsen. När det gäller slöjorna hyab och shayla är inställningen den delvis motsatta. En majoritet, om än inte lika stor, anser det vara acceptabelt (62,6% respektive 59,4%) att dessa bärs.

Lite kul att undersökningen kom i samband med den debatt som följt på Björklunds (Fp) förslag om att kunna förbjuda burka inom skolan.
Upplagd av Emil kl. 18:13 0 kommentarer
Etiketter: burka, Jan Björklund, mångfaldsbarometern
tisdagen den 27:e juli 2010
Bloggen fortfarande på sparlåga
Det finns varken energi eller tid för mig att hålla bloggen uppdaterad just nu. Men jag kan ju i all hast tipsa om:

– Att OECD har gett ut sin årliga migrationsrapport: International Migration Outlook 2010. Som vanligt späckad med nyttig information: Migration och naturalisering i OECD:s medlemsländer, situationen på arbetsmarknaden för utrikes födda, hur lågkonjunkturen påverkat integrationen m.m.

– Sakine Madons skrift för Bertil Ohlininstitutet: Sluta särbehandla! Om identitetspolitikens återvändsgränd

– Att en ny medborgarskapslag har trätt i kraft i Nederländerna.

An amendment passed in June includes restrictions of multiple citizenship for persons raised in the Netherlands, an acquisition option for latent Dutch citizens, the introduction of double language tests in the Caribbean parts of the Netherlands and withdrawal of citizenship for crimes harming essential interests of the state.

– Att Eurostat har publicerat ny statistik om antalet asylsökande och antalet som naturaliserats i EU:s medlemsländer.
Upplagd av Emil kl. 17:55 0 kommentarer
Etiketter: Asylsökande, Eurostat, identitetspolitik, International Migration Outlook, medborgarskap, Naturalisering, Nederländerna, OECD, Sakine Madon
tisdagen den 6:e juli 2010
Tre inlägg om integrationspolitik
Det är sommar och stiltje här på bloggen. Men jag kan i varje fall tipsa om tre rätt så färska debattinlägg.

Philip Wendahl, Fp, förbundssekreterare för Liberal Mångfald, skriver på Expressens debattsida om att folkpartiledningen måste våga strama upp invandringspolitiken.

Sakine Madon skriver på Expressens ledarsida om invandringens kostnader.

Dilsa Demirbag-Sten skriver kritiskt om mångkulturalism och identitetspolitik på DN debatt.
Upplagd av Emil kl. 13:05 0 kommentarer
Etiketter: Dilsa Demirbag-Sten, DN debatt, identitetspolitik, invandringens ekonomiska effekter, mångkulturalism, Philip Wendahl, Sakine Madon
tisdagen den 22:e juni 2010
Om företagare med utländsk bakgrund i Sverige
Tillväxtverket har nyligen gett ut antologin Möjligheternas marknad. Den ger en aktuell översikt av forskningsläget rörande företagande, migration och tillväxt och presenterar aktuell data om företagare med utländsk bakgrund i Sverige. 15 forskare har bidragit till antologin.
Upplagd av Emil kl. 06:16 0 kommentarer
Etiketter: företagande, Tillväxtverket
måndagen den 21:e juni 2010
Sfi bra på lång sikt
IFAU har studerat hur sfi-deltagare klarar sig på arbetsmarknaden (Rapport 2010:10 ”Sfi och arbetsmarknaden”). Studien är den första långsiktiga uppföljningen av sambandet mellan sfi och framgång på arbetsmarknaden.

Under de första åren i Sverige har de som inte deltar i svenska för invandrare (sfi) avsevärt högre sysselsättning och inkomst. Men sfi-deltagarnas ställning på arbetsmarknaden stärks över tiden. Efter fem år i Sverige är andelen i arbete lika hög i de två grupperna och efter tio år är den 5 procentenheter högre bland deltagarna. Sfi-deltagarna går successivt från låg- till medelkvalificerade arbeten. De som inte gått sfi och har ett arbete har dock både mer högkvalificerade och högavlönade arbeten under hela perioden.

Den jämförelsevis positiva utvecklingen för sfi-deltagare är tydligare för kvinnor än för män och också mer markerad för lågutbildade jämfört med högutbildade. De som börjar men aldrig slutför en sfi-utbildning har ungefär samma sysselsättning som icke-deltagarna på lång sikt.
Upplagd av Emil kl. 17:50 0 kommentarer
Etiketter: IFAU, sfi, utvärdering
lördagen den 19:e juni 2010
Regeringens uppföljning av integrationspolitiken
Regeringen presenterade igår en uppföljning av deras integrationsstrategi: Egenmakt mot utanförskap – redovisning av regeringens strategi för integration. Där följs utvecklingen av integrationen upp. Skrivelsen beskriver inriktningen på arbetet.

Integrationspolitiken har under de senaste åren haft ett samlat fokus på arbete, utbildning och språkkunskaper. De utgör nyckelfaktorer som påverkar utfallet på ett stort antal andra områden såsom hälsa, segregation, utsatthet för brott, demokratisk delaktighet och förutsättningarna för en rik fritid och deltagande i kulturlivet. Att förändra påverkansfaktorerna snarare än symtomen är ett centralt element i en effektiv, kunskapsbaserad integrationspolitik. Därvid har regeringen också åtgärdat tidigare kritik mot bristande fokus och vag viljeinriktning för integrationspolitiken.

Utvecklingen beskrivs, bland annat när det gäller arbete och utbildning.

I motsats till en vanlig föreställning har utvecklingen på arbetsmarknaden för utomeuropeiskt födda sammantaget varit positiv under de senaste tio åren. Arbetslösheten har sjunkit och sysselsättningen har ökat stadigt under perioden. Fattigdomen definierad som den andel av befolkningen som lever under normen för försörjningsstöd har minskat, särskilt bland utomeuropeiska invandrare. Detta har dock skett från höga utgångsnivåer.
Upplagd av Emil kl. 10:42 0 kommentarer
Etiketter: Integrationspolitik, Regeringen
fredagen den 18:e juni 2010
Integration utifrån ett regionalt perspektiv
Missa inte SCB:s senaste integrationsrapport: Integration – ett regionalt perspektiv

Andelen sysselsatta bland utrikes födda varierar mellan olika delar av Sverige i betydligt större utsträckning än bland inrikes födda. I många regioner är skillnaden i andelen sysselsatta mellan inrikes och utrikes födda mer än 30 procentenheter.

Vimmerby, Söderhamn och Blekinge är exempel på regioner där skillnaden i sysselsättning är stor. I Pajala, Gällivare och Kiruna däremot är skillnaden i sysselsättning förhållandevis liten, runt 15 procentenheter.

I storstadsregionerna där många nyanlända invandrare bosatt sig var andelen sysselsatta 58 procent bland de utrikes födda och 82 procent bland de inrikes födda år 2008.
Upplagd av Emil kl. 17:34 0 kommentarer
Etiketter: Integration, SCB, statistik
onsdagen den 9:e juni 2010
Avhandling om arbete med integration i Malmö, Birmingham och Bologna
Sarah Scuzzarello har i sin avhandling från Statsvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet, jämfört vad som menas med integration och vilka hinder man som invandrare kan stöta på i tre olika europeiska städer – Malmö, Bologna och Birmingham.

I avhandlingen kritiserar Scuzzarello mångkulturalism som modell för att hantera gruppers olikheter. Istället landerar Scuzzarello en ny modell: caring multiculturalism.

Caring multiculturalism tar inte kultur för given, utan ifrågasätter istället vad kultur betyder för människor, hur den är socialt skapad och i vilket syfte. Detta kritiska angreppssätt innebär att caring multiculturalism fokuserar på individerna som beskriver sig själva eller är uppfattade som medlemmar i en viss kulturell, etnisk eller religiös grupp. Det ramverk som utvecklas i avhandlingen ger därför stort utrymme till individernas agens att skapa, bibehålla och utmana kulturens diskursiva konstruktioner och materiella praktiker. Således är caring multiculturalism uppmärksam på den sociala kontext i vilket det skulle kunna implementeras.

Det går att ladda ner hela avhandlingen Caring Multiculturalism. Local Immigrant Policies and Narratives of Integration in Malmö, Birmingham and Bologna här.

Scuzzarello säger så här till Forskning.se om arbetet med integration i Malmö.

Sarah Scuzzarello tycker att fixeringen vid att integration måste ske via ett arbete kan vara problematisk.

– Det finns ju faktiskt människor som inte vill eller kan delta i arbetslivet. För dem finns ingen plan B för att komma in i samhället, säger hon.

Hon framhåller också att Malmö stad gör ett viktigt arbete med att föregå som gott exempel för näringslivet: Kommunens anställda med en fjärdedel utlandsfödda speglar den etniska sammansättningen av stadens befolkning. Däremot, menar hon, är det viktigt att inte låta sig duperas helt av siffrorna: mindre än 10 procent av de högre tjänstemännen är invandrare medan drygt 50 procent av de som arbetar inom kommunens servicesektor har invandrarbakgrund.

– I dag är det invandrarna som står för servicen och under de år som jag har studerat verkar det finnas väldigt lite diskussion om det verkligen är så man vill att det ska vara, säger Sarah Scuzzarello.
Upplagd av Emil kl. 06:46 0 kommentarer
Etiketter: avhandlingar, Integration, Malmö, Sarah Scuzzarello
tisdagen den 8:e juni 2010
29 procent klarar inte medborgarskapstestet i Storbritannien
Inte bara Danmark ställer krav för att som invandrare få stanna permanent i landet. Sedan några år tillbaka krävs det i Storbritannien kunskaper i engelska och att man klarar av ett medborgarskapstest för att få permanent uppehållstillstånd och/eller medborgarskap. Senaste uppgifterna visar att nästan en tredjedel av dem som tar testen inte blir godkända.

Failure rates are highly differentiated by nationality. 98 percent of Australians, 97 percent of Americans and 96.9 percent of Canadians who took the test passed it. Other countries where English is widely spoken also fared relatively well with 90.2 percent of Zimbabweans and 82.5 percent of Nigerians passing. However, several nationalities with substantial numbers of migrants in the UK scored less than 50 percent. For example, only 47.9 percent of Iraqis, 47.8 percent of Afghans, 45.9 percent of Turks and 44 percent of Bangladeshis passed. Many Afghans and Iraqis are in the UK as refugees or with subsidiary protection. Although they do not need to pass the test to remain in the UK, their position is more secure after naturalisation. Other migrants, for example spouses or workers, cannot obtain a secure status without passing the test.
Upplagd av Emil kl. 06:32 1 kommentarer
Etiketter: medborgarskapstest, Storbritannien
måndagen den 7:e juni 2010
Nytt poängsystem för permanent uppehållstillstånd i Danmark
Det finns poängsystem för invandring i många länder, t.ex. i Kanada och Australien. Danmark har nyligen (25 maj) gått ett steg längre och infört poängsystem för att få stanna i landet permanent. Läs en bra beskrivning av reformen på EUDO Citizenship.

According to the preparatory report to the Bill the aim of the reform is to make it possible for well-integrated foreigners to acquire a permanent residence permit earlier than today, namely after 4 years instead of 7 years, as was previously the case. Moreover, the reform intends to send a signal of what Denmark expects from its new co-citizens. The basic idea is that there is a personal responsibility for integration and active citizenship, and furthermore that foreigners wishing to integrate in Denmark and proving good will as regards active contribution to and respect for Danish culture and democratic values can become part of the Danish society and acquire a permanent residence permit. However, foreigners who do not ‘prove good will to integrate’ will be excluded from acquiring a permanent residence permit. The result of ‘the integration will’ is brought into focus.
Upplagd av Emil kl. 17:24 0 kommentarer
Etiketter: Danmark, integrationskrav
lördagen den 5:e juni 2010
Social Rapport 2010
I fredags lyssnade jag på en presentation av kapitlet om boendesegregation från årets Social Rapport 2010. Socialstyrelsen har verkligen gjort ett bra arbete och hela rapporten är klart läsvärd.

Den sociala rapporten ger en översikt över vilka de sociala problemen är, varför de uppstår och hur de förändras över tid. Den belyser och analyserar den långsiktiga utvecklingen med tyngdpunkt på det senaste decenniet. Särskilt uppmärksammas de grupper i samhället som är mest eftersatta i ekonomisk och social bemärkelse.

Se sidan 176 för kapitlet om boendesegregation.
Upplagd av Emil kl. 05:52 0 kommentarer
Etiketter: Boendesegregation, Social Rapport, socialstyrelsen
Äldre inlägg Startsida
Prenume

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: