En kommentar till ”Återuppvaknandet”

”Återuppvaknandet” är ett välkänt och högt respekterat dokument bland oss invandrings- och islamkritiska bloggare.

Nu har jag fått en kommentar på detta av en bloggare som sätter toleransen högst. Uppenbarligen har han en del kvar att lära sig om vad islam verkligen är bakom den putsade fasad muslimer visar upp bland oss godtrogna västerlänningar. Så här kommenterar han ”Återuppvaknandet”, (dessutom trodde han att jag var författaren):

”Detta är en sådan rapaklaja så jag vet uppriktigt inte vart jag ska ta vägen, konspirations teorierna som här framförs, liknar mest de från en galen människa. Denna artikel är lika lång som den är fylld med fakta fel.

Jag vill inte var otrevlig så därför ska jag ge dig tipps för att nästa gång kunna skriva en bättre artikel.

1. Ingen uppskattar för långa artiklar, längd i sig betyder inta att artikeln är blir bättre, du skulle kunna halvera textens längd och ändå ha samma innehåll.

2. Bygg din artikel på riktig fakta( youtube klipp duger inte) visa tydligt var faktan kommer ifrån.

3.Om du inte har kunskap inom ett område som tex historia försök dig inte på att skriva en bakgrund. (din historier tolkning är djupt anakronistisk)

4. Undvik att var ologisk, som exempel pratar du mycket om att demokratin är hotad av islam, men du vill inskränka rätten till det samma ”Nämligen inskränkandet av Islams rätt att verka i Sverige.” Är det då inte du som är ett hot mot demokrati, och yttrandefrihet? Du vill ju uppenbarligen inte att alla ska ha samma rättigheter.

5. Undvik uppenbara fakta fel tex. så finns inga lagar mot nazism i Sverige. Inte heller är ”en stor procent” av muslimerna som kommer till Sverige sponsrade av andra stater. (finns många fler)

6. Undvik begrepp som krig om du inte menar krig, det kan få galningar att tro att de måste gå i krig.

7. Undvik att använda konspirations teorier som underlag för din artikel.

)9. Undvik att översätta fel: Jihad(stora) betyder inte ett krig som du använder det utan syftar till ett inre krig, ett andligt krig mot sig själv. Lilla jihad är det du syftar på.

Om du följer dessa punkter så kanske du lyckas bättre nästa gång, lycka till :)

Ta reda på fakta! Läs på vad världens islamkritiker har att säga! Sen är du välkommen tillbaka!

Så här är det nämligen: Ju mer du vet om islam, desto mer kritisk blir du.

”Att tolerera islamisk intolerans är inte ett prov på tolerans. Det är kulturellt självmord”./ Återuppvaknandet

Annonser

9 svar

 1. Det var ju tråkigt för er att detta är ett högt respekterat dokument bland er, icke desto mindre är det fult av fakta fel och förvirade analyser. Vad kan man säga om detta är ett respekterat dokument bland er så kan ju inte kvaliteten normalt vara så hög. Jag är bevandrad inom kritiken mot islam men det gör den inte rimlig för det eller hur? Det spelar ingen roll hur respekterad detta dokument är fakta felen finns där och därför är trovärdigheten i detta dokument låg om inte icke existerande.

 2. Du har bara tyckanden, inga argument. Sorry du har inte övertygat mig. Att islamisternas mål är att ta makten i Europa är ingen konspirationsteori, utan kalla fakta.
  Jens Orback slant med tungan och erkände att vi en dag blir i minoritet i vårt eget land.
  Houari Boummediene skröt i FN om att ”millioner män” ska komma från söder och invandra i norr och ”våra kvinnors livmödrar skall ge oss segern”. Bevisen är överväldigande.
  Varför jobbar du så hårt för att förneka verkligheten? Vad vinner du på det?

 3. Jag har inga ambitioner om att övertyga dig, det är bara du själv som kan ta dig ur de illusion du lever i. Det jag dock kan gör är att förhindra att andra hänfaller åt de kunskapsförnekande konspirations teorier du presenterar på din blogg.

  Det som du hänvisar till är den så kallade Eurabia teorin som har sin utgångspunkt i en tro om att det råder ett civilnationernas krig mellan den muslimska världen och den kristna världen,, man tror att denna konflikt har pågått i hundratals år och att den muslimska invandringen är ett nytt led i detta krig. Genom en raffinerad plan om att skapa en demografisk förändring av Europa menar man att muslimerna ska kunna ta över makten i Europa och på sikt införa Sharia lagar. Delaktig i denna master plan är muslimerna själva men även de ledande politikerna i Europa hävdar man.

  Detta är lika otroligt som det låter, det finns ingen grund för den teorin utan är precis som den kritiska tänkande personen redan har förstått en kooperationsteori.

  Jag börjar med det första, historian;
  Det är ett helt felaktigt påstående att det har pågått ett krig över århundraden, visst det har funnits krig mellan muslimska kungar och kristna kungar men de har alla haft olika politiska anledningar och går på inget vis att koppla ihop som två enheter som fört ett krig mot varandra över århundradena. Ofta har anledningen som legat bakom krigen varit precis det samma som de flesta krigen mellan Europeiska kungar nämligen teoriotal utbredning. Inte helt sällan har muslimska kungar och kristna kungar ingått allianser för att på så sätt kunna slå ut sina konkurrenter exempel på detta är Krimkriget. Eller krig föranletts av personliga vendettor, erövringen av den iberiska halvön är exempel på detta. Att klumpa ihop alla krig mellan muslimer och kristna som två enheter i en bitter kamp mellan civilisationer är ur historisk synpunkt inte försvarbart, det stämmer helt enkelt inte.

  Källor: Ludwig Vones: Geschichte der Iberischen Halbinsel im Mittelalter (711 – 1480): Reiche, Kronen, Regionen. Sigmaringen: Thorbecke 1993, Pottinger Saab, Anne (1977). The Origins of the Crimean Alliance (http://www.bibli.se/work_details?workid=58cecdaa-bc5c-449f-8b4c-8d9cd6496adb)

  Vidare till nutiden och påståendet om att det finns en medveten plan om att skapa en demografisk förändring i Europa och på så vis ”smyga” in en islamifiering av Europa. Detta påstående är även det helt felaktigt. Av alla de som kommer från muslimskt dominerade områden till Europa är endast en bråkdel aktiva muslimer, (runt 100.000 av ca 500.000 är registrerade i en församling i Sverige, hur många av dem som är aktiva är svårt att säg men att de är färre än 100.000 råder det ingen tvekan om) undersökningar på området visar att trenden bland muslimer i Sverige går mot att överge islam. Detta talar direkt mot teorin om att det sker en islamifiering av Europa snarare ser vi en utveckling mot ett av islamiserande av de som kommer hit från muslimska länder.

  Källor: Larsson, G. och Sander, Å. (2008), Islam and Muslims in Sweden, Berlin: Lit

  I dessa sammanhang är det även relevant att skilja på aktiva muslimer och islamister. Inte alla muslimer är islamister, snarare tvärtom. Islamism är vad som vanligtvis betecknar politisk islam, alltså uppfattningen att religionen också fungerar som politisk ideologi. Islamism har utöver den politiska aspekten även sociala, kulturella och juridiska målsättningar.Denna politiska islam är främst så kallad nationell islamism som alltså inte har ett internationellt perspektiv och inte verkar i Europa. Det finns dock på senare tid även internationell islamism som verkar utanför nationens gränser det är denna grupp som konspirations teoretikerna menar håller på att ta över Europa. Denna grupp är liten inom den politiska islam i muslimska länder och ännu mindre i Europa. Underrättelseuppgifter och forskning på området visar tydligt att det rör sig om en mycket liten och marginaliserad grupp i Europa. Av de under 100.000 muslimer som lever i Sverige är det endast en bråkdel som bekänner sig till internationell islamism. De saknar helt politiskt inflytande, de är inte organiserade i politiska partier Att denna lilla grupp av högerextremistisk galningar skulle vara på väg att ta över Sverige är galnare än att påstå att anarkisterna håller på att ta över Sverige.(det finns nog betydligt fler anarkister i Sverige) Låt gå för att de kanske finns några galningar där ute som vill göra hela världen till en muslimsk stat men det finns även galningar där ute som vill göra hela världen till en nazistisk stat gemensamt för båda grupper (och alla andra små galna grupper) är att de inte utgör ett reellt hot mot våra samhällen. Och nej denna lilla grupp är inte i maskopi med muslimska regeringar och regeringar i Europa. Den enda regeringen som möjligtvis har bekänt sig till internationell islamism är talibanerna i Afghanistan och vi vet alla att de inte längre är stats bärande. Att hävda att detta utgör ett hot är i grunden felaktigt och gränsar till paranoia.

  Källor: Fazlhashemi, M. (2008), Vems Islam. De kontrastrika muslimern, Tibi, B. (2009), ‘Ballot or Bullet: The Politicisation of Islam to Islamism’, Lecture given at Centre for Studies in Islamism and Radicalisation (CIR), Aarhus University (pdf), Larsson, G. (2006), Muslimerna kommer! Tankar om islamofobi, Riga: Makadam

  Slutligen så ser jag nu gärna att du kommer med all den fakta du menar finns för att islamism skulle utgöra ett hot i Sverige jag ser fram emot att se dessa ”alla fakta”.
  Mvh en vit ros

 4. Hiram Li! Jag kommer att svara dig, men jag måste tänka över allt vad du skriver först. Du är själv muslim, eller hur? I varje fall skriver du väldigt övertygande. Många oinsatta kanske tror på dig. Jag återkommer.

 5. Nej jag är inte muslim, inte heller härstammar jag från ett muslimskt dominerat område. Anledningen till att det är övertygande är att det är sant, sanningen kan vara mycket övertygande. Jag inväntar med glädje ditt svar, ta dig tid att läsa på, läs även källor som inte är islam kritiska det bidrar till att vidga dina vyer och kan aldrig skada, kunskap är alltid av godo. Förslag på läsning: Edward Wadie Saïd Orientalism, Fazlhashemi, M. Vems Islam. John M. Hobson Västerlandets österländska ursprung. Michael Azar, Den koloniala bumerangen. Samt detta http://www.ps.au.dk/fileadmin/site_files/filer_statskundskab/subsites/cir/pdf-filer/H%C3%A6fte_5_Tibi.pdf

 6. Medan jag funderar kan du kolla mitt senaste inlägg med en video (om sharialagar i praktiken) och därefter besvara frågan: Är rädsla för islam en sund rädsla för en verklig fara eller ej?
  Återkommer.

 7. Hiram Li! Att hänvisa till Fazlhashemi som ett sanningsvittne är som ett dåligt skämt.
  Irans befolkning lurades av mullorna. Kommunisterna hjälpte islamisterna att störta shahen. Efter revolutionen avrättade mullorna kommunisterna. Folket trodde de skulle få frihet. Fick de det?
  När muslimernas talesmän pratar med media i väst så säger de att i islam är det förbjudet att döda ”oskyldiga människor”. Underförstått är då att endast muslimer är oskyldiga. Alla vi andra är skyldiga till att inte tro på den ”enda rätta religionen”.
  Vakna!
  Den som försvarar islam riskerar inget. Den som kritiserar islam riskerar livet. Vad kan du utläsa av det? Att islam är fredligt? Var inte naiv som ett spädbarn!
  Sök på ”The muslim brotherhood Project”. Kolla medias roll: ”Lilla Saltsjöbadsavtalet”.
  Läs inte bara det som makthavarna vill att du ska läsa! Läs även det som makten försöker dölja!
  Varför får vi ta reda på vad äldre, barn och sjuka kostar? Varför får vi inte ta reda på vad invandringen kostar?
  Verkligheten gör mig inte lyckligare. Tvärtom faktiskt. Trots det vill jag veta sanningen. Vill inte du det?

 8. Du tog en vecka på dig att ”fundera” och detta är det bästa du kunde komma med? Det som slår mig direkt är att en person som säger sig sitta inne med sanningen har så stora svårigheter att underbygga sin ståndpunkt med logik och fakta. Hur kommer det sig att du som hävdar att du sitter på sanningen, att du vet att islam håller på att ta över Europa inte kan bemöta mig på en enda punkt? Kan det bero på att du inte sitter inne med sanningen kan det bero på att du har fel? Du har med din replik inte gjort någon övertygad om att du har rätt. Det är endast ett taffligt försök att förneka sanningen,att gömma sig för verkligheten.

  Jag redovisar punkt för punkt i min tidigare kommentar varför den historiesyn som redovisas i ”återuppvaknadet” inte håller, jag har tydligt visat varför idén om det muslimska hotet inte stämmer Detta har jag underbyggt med fakta, jag har klart och tydligt visat på forskning som stödjer det jag säger.

  Nu när ditt svar kommer mäktar du endast med att på ett underligt vis försöka att misskreditera en av de forskare jag hänvisar till. Hur menar du att Fazlhashemis forskning skulle vara dålig? Den koppling som du gör mellan Fazlhashemi och den politiska utvecklingen i det Iran han flydde ifrån har inget med kvaliteten av hans forskning att göra. Om du menar att Fazlhashemis forskning inte är trovärdig får du visa på vilka punkter du anser att det finns brister. Att säga att han är från Iran och att det där dödas människor räcker på inget vis som underlag för att förkasta hans forskning. Du får helt enkelt komma med något mycket bättre och försöka att undvika att döma folk efter deras ursprung.

  Vidare kommer du med några tomma islam kritiska floskler, Vad bygger du ditt påstående om att det är underförstått alla icke muslimer är ”skyldiga” på? Det slutliga argumentet är även det helt tomt och meningslöst. Du påstår att islam kritiker utsätts för hot och tar stora risker. Det är uppenbart att det inte spelar någon roll för sanningshalten i vad de säger. Ingenting blir mer sant bara för att förespråkarna ibland blir mordhotade.Det bör också förtydligas att om du motsäger dig den Främlingsfientliga mobben så utsätts du för hot och risker. Det händer även mig att jag blir hotad av galningar men jag använder inte det som ett argument för att jag har rätt, Jag vet att min åsikt inte blir mer sann för att jag blir hotad av galningar.

  Slutligen vill jag ställa dig två frågor;

  Jag har tidigare tydligt visat att islamism i Sverige utgör en mycket liten och marginaliserad grupp som saknar en strukturerad organisation och som inte har inflytande över politiken. Hur menar du att denna mini -grupp håller på att ta över Sverige?

  Om du inte kan försvara din åsikt varför har du den då? Är det inte rimligare att tro på något som du kan underbygga med fakta? .

  MVH en vit ros

 9. Medan jag funderar ut ett svar till dig som har tillräcklig kvalitet, så kan du väl göra mig en tjänst och se på detta videoklipp? De handlar inte om olika åsikter, det är bara enkel matematik.
  På Youtube: Europe or Eurabia by 2050?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: