Sverige blir muslimskt – gör det något?

På bloggen Tasnim diskuterar jag med en muslim.

Tasnim: Varför har vi svart att första varandra? Vilka problem stöter du pa i kommunikationen med muslimer, och vad är lösningen för ökad förstaelse?

Jag: Mycket bra frågor! Jag kan bara försöka svara utifrån MIN synvinkel. Vissa muslimer försäkrar oss om att islam med islamismen och jihad inte utgör något hot mot Europa. Andra muslimska källor talar om att målet är att sprida islam och göra Europa till muslimska länder. Det ska inte ske med våld utan med hjälp av invandring och stort barnafödande. Två uppfattningar, båda anser sig ha rätt.
Är det inte så att den som är muslim i Sverige inte är emot att Sverige blir muslimskt den dag när muslimerna blivit i majoritet? Att vilja ha en stor muslimsk invandring är alltså att godkänna att Sverige en dag blir muslimskt. Och det bör man ärligt tala om!

Det började såhär:
Postat av: Feminix Du som är muslim kanske kan förklara en sak jag grubblat på? När den ogifta modern stenats till döds (efter barnets födelse) kommer hon då till helvetet för att brinna i den eviga elden eller är hennes synd borttvättad genom steningen så att hon kan komma till paradiset? Om det senare gäller så är ju steningen barmhärtigare än helvetet. 2010-06-05 @ 01:30:48
Postat av: Tasnim | Nej, straffen här pa jorden renar en fran synden. Ett straff är dock inte en förutsättning för att bli förlaten, oavsett vilken synd man begatt sa kan man alltid angra sig och fa Guds förlatelse. Det enda som Han inte förlater är om man dör som förnekare/avgudadyrkare. 2010-06-05 @ 11:15:
Postat av: Tasnim |EDIT: straffet för en ogift man eller kvinna som har utomäktenskaplig relation är inte stening utan piskning. 2010-06-05 @ 12:41:51
Postat av: Tasnim | Info här om villkoren för att straff ska kunna verkställas, hur imamen ska ga till väga för att undvika att de skyldiga straffas, etc: http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?HD=1&ID=4208&CATE=42 2010-06-05 @ 12:49:46
Postat av: R.p sjalvmord ar ocksa nagot som inte forlats, for det ar allah som har skapat oss och han bestammer ocksa nar vi ska do..
2010-06-05 @ 19:54:58
Postat av: Tasnim | Har du bevis för detta, Rp? Självmord är en enorm synd, men räknas inte som kufr; http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?hd=7&id=2985&cate=24 och som med alla synder är det upp till Allah om Han förlater eller inte. Men den synd som bekräftas i Koranen som Han INTE förlater, är om man dör i avgudadyrkan och förnekelse. 2010-06-05 @ 20:36:48
Postat av: Feminix Om man dör i avgudadyrkan och förnekelse kan det inte förlåtas. Innebär det att alla ickemuslimer inte kan förlåtas och att de kommer till den eviga elden i helvetet? Kan man rädda sig från den eviga elden genom att konvertera till islam? En fråga till: Var finns det barmhärtiga i steningsstraffet? Är det att det avskräcker andra från att begå otukt? 2010-06-05 @ 20:57:33
Postat av: Tasnim | Feminix; nanting säger mig att du redan diskuterat dessa ämnen otaliga ganger pa bloggar. Eller har jag fel?

Vem som dör som icketroende vet bara Gud. Vi människor kan knappast säga vem som ska brinna i helvetet och vem inte, det är liksom inte vart jobb.

Straffen är till för avskräckande syften, ja. Med tanke pa att det i sharia är näst intill omöjligt att döma ngn (i och enligt islam alltsa, inte i vissa muslimska länder) sa är det rätt tydligt att de finns för att avskräcka. 2010-06-05 @ 21:27:26

Postat av: Feminix Nej, jag har inte diskuterat islam med någon muslim. Av någon anledning är det svårt för muslimer och ickemuslimer att förstå varandra? Jag skulle önska att det gick. 2010-06-05 @ 21:46:54
Postat av: Tasnim | Vardag & Bloggdesign Varför har vi svart att första varandra? Vilka problem stöter du pa i kommunikationen med muslimer, och vad är lösningen för ökad förstaelse? 2010-06-05 @ 21:52:12
Postat av: Feminix Mycket bra frågor! Jag kan bara försöka svara utifrån MIN synvinkel. Vissa muslimer försäkrar oss om att islam med islamismen och jihad inte utgör något hot mot Europa. Andra muslimska källor talar om att målet är att sprida islam och göra Europa till muslimska länder. Det ska inte ske med våld utan med hjälp av invandring och stort barnafödande. Två uppfattningar, båda anser sig ha rätt.

Är det inte så att den som är muslim i Sverige inte är emot att Sverige blir muslimskt den dag när muslimerna blivit i majoritet? Att vilja ha en stor muslimsk invandring är alltså att godkänna att Sverige en dag blir muslimskt. Och det bör man ärligt tala om! 2010-06-06 @ 12:23:40

Postat av: Tasnim | ”Vissa muslimer försäkrar oss om att islam med islamismen och jihad inte utgör något hot mot Europa.”

Precis, har själv aldrig hört annat.

”Andra muslimska källor talar om att målet är att sprida islam och göra Europa till muslimska länder.”

Detta var nagot nytt, däremot. Vilka är dessa källor?
Alla de praktiserande muslimer jag bekantat mig med under mina fem ar som muslim, har antingen varit 1. svenska konvertiter eller invandrare, antingen invandrade själva eller svenskfödda andra generationens invandrare, som lever helt vanliga svenssonliv i landet Sverige. De jobbar, lyder lagar, respekterar oliktänkande och att Sverige är en sekulär stat.

2. Som kategorin ovan fast med mal att en dag göra hijra, dvs utvandra till ett muslimskt land.
Jag har aldrig stött pa en enda som sagt att malet är att göra Sverige muslimskt. Varför skulle man? Islam bygger inte pa hardcore mission, vi har som skyldighet att svara pa det vi kan och informera om ngn fragar, men inte att försöka omvända varje människa vi möter.
Och att Sverige skulle bli muslimskt pga barnafödande verkar vara ett rätt langsökt scenario. Hur manga hundratals (eller tusentals?) ar skulle det ta?
Islam sprids naturligt genom relationer mellan människor, precis som andra religioner.

Jag skulle personligen inte vilja ha en stor muslimsk invandring till Sverige av fel anledningar. Att människor tvingas fly fran sina länder pa grund av krig, förtryck och fattigdom är inget att vilja för sina bröder och systrar i islam, eller i mänskligheten heller. Vi skulle alla vara gladare över att de muslimska länderna fick ordning pa sig själva sa folk skulle slippa fly därifran överhuvudtaget.

Vad tänker DU kring det här, har vi alla en dold agenda att ta över världen? 2010-06-06 @ 13:19:44

Postat av: r.p Allaah says (interpretation of the meaning):

”And do not kill yourselves. Surely, Allaah is Most merciful to you. And whoever commits that through aggression and injustice, We shall cast him into the Fire…” [al-Nisa’ 4:29-30]
No matter what psychological pressure or extreme distress befalls him, the Muslim cannot go ahead and kill himself, because he knows that the punishment for that is Hell and a painful torment, as the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said:
”Whoever throws himself down from a mountain and kills himself, he will be in the Fire of Hell throwing himself down for ever and ever. Whoever drinks poison and kills himself will have the poison in his hand, drinking it in the Fire of Hell for ever and ever. Whoever kills himself with a piece of iron [a weapon] will have that piece of iron in his hand, stabbing himself in the stomach with it in the Fire of Hell forever and ever.” (Narrated by al-Bukhaari, 5778).

It was narrated that Jundub ibn ‘Abd-Allaah (may Allaah be pleased with him) said: The Messenger of Allaah (blessings and peace of Allaah be upon him) said: “A man among those who came before you was wounded. He panicked and took a knife and cut his hand, and the bleeding did not stop until he died. Allaah, may He be glorified and exalted, said: ‘My slave hastened his death; I have forbidden Paradise to him.” Narrated by al-Bukhaari (3276) and Muslim (113).
I denna hadithen star det alltsa att allah har forbjudit paradiset for den som dodar sig sjalv

i kristendommen, judendommen och islam sager alla 3 religionerna att det ar forbjudet att gora sjalvmord och att man kommer till helvetet. 2010-06-06 @ 20:20:44

Postat av: Tasnim | Urdrag ur en fatwa om en som begick självmord:

”If the suicide stemmed from ignorance and the person was righteous and obeyed Allaah, and prayed regularly, then there is the hope that Allaah may forgive him, for He is the Most Merciful of those who show mercy. However, if he knew of the ruling on suicide, but he resorted to that in order to get rid of a problem from which he was suffering, then there is the danger that he is included in the warning of the punishment narrated in the hadeeth. But nevertheless he was still a believer in Allaah and His Messenger and a follower of Tawheed, not a mushrik, so he is subject to the will of Allaah. If Allaah wills He will forgive him, and if He wills he will punish him, but even if He punishes him He will eventually bring him forth from the Fire, because Allaah says (interpretation of the meaning):

“Verily, Allaah forgives not that partners should be set up with Him (in worship), but He forgives except that (anything else) to whom He wills”[al-Nisa’ 4:48] ”

Hela fatwan: http://islam-qa.com/en/ref/22407/suicide

Allah har sagt att Han inte förlater avgudadyrkan, men att Han förlater vadhelst Han vill annars. 2010-06-06 @ 20:43:27

Postat av: Feminix Det är inte självmord att spränga sig själv och andra i småbitar. Det är att bli en martyr. Det är att få komma direkt till paradiset och få tillgång till 72 oskulder/jungfrur.

Det är förbjudet att döda muslimer. Men det är inte förbjudet att döda någon som övergivit islam, eller någon som på annat sätt brutit mot Allah. Inte heller är det förbjudet att döda en ickemuslim, en ”kafir/kuffar”. Islam skiljer sig från andra religioner genom att religionen och statens styrelse, politiken hör ihop. Och att islam slår fast att endast islam är den enda rätta religionen. Och islam räknar muslimer som överlägsna ickemuslimer.
I muslimska länder är andra religiösa minoriteter illa behandlade, som sämre människor. Där finns inga fria demokratiska val, bara muslimska partier är tillåtna. Politiskt och religiöst oliktänkande kan avrättas. Ett exempel på detta är Iran.
Det finns många bevis på nätet på att det finns en dold agenda att ”ta över” världen och närmast Europa. Bl.a. har Gadaffi sagt i FN att islam ska spridas till Europa genom invandring och barnafödande. Det finns dokument och rapporter om vad de styrande i t.ex. Muslimska Brödraskapet planerar i hemlighet. Jag kan återkomma med länkar om du vill. 2010-06-07 @ 16:40:55

Postat av: Feminix Att muslimer ska bli i majoritet behöver inte ta mer än 20 till 40 år. I Sverige finns idag ca 2 miljoner med utländsk bakgrund(alla är inte muslimer men en stor del är det). Av 9 miljoner är det 7 miljoner svenskar.

Svenskar föder i genomsnitt endast 1,5 barn. Det krävs minst 2 för att hålla befolkningen konstant. Svenskarna minskar alltså med 1/4 varje generation.
Muslimer/invandrare föder i genomsnitt 4 barn per kvinna. De fördubblar därmed sin befolkning varje generation/20 år. Ta en miniräknare så ser du att 2 miljoner invandrare blir 4 på 20 år och svenskarna går från 7 till 5,25. Om ytterligare 10 år är invandrarna 6 miljoner. Alltså fler än svenskarna. På 30 år! Med samma invandring som nu går det ännu fortare. 2010-06-07 @ 18:56:59

Postat av: Tasnim |Dina asikter far sta för dig feminix. Jag vet att du hyser dessa fördomar om oss, och jag vet att det inte är nagot nytt för dig att sprida sadant pa bloggar.

Dina asikter om islam far du ha, jag tänker inte ens bemöta dina pastaenden. Jag är säker pa att du fatt svar kring dessa saker förut men du vill inte ta till dig dem. Däremot överväger jag att ta bort din kommentar da jag inte uppskattar lögner om islam pa min blogg.

Jag rader dig att söka pa www.sunnipath.com efter svaret pa dessa ”fragor”.
Du har inte backat dina pastaenden med bevis, och ghadaffi är ingen religiös auktoritet, vad han sagt intresserar mig faktiskt inte.
Aterkom med nagot relevant, som inte bara liknar personliga fördomar eller pastaenden tagna ur luften, sa kan vi föra en diskussion om saken. 2010-06-07 @ 19:05:36

Postat av: Tasnim | Ni ickemuslimer far väl ta och skynda ikapp da istället för att bara gnälla om saken.. Och om svenskar med utländsk bakgrund skulle hamna i majoritet, skulle det göra sverige till en shariah stat eller?
2010-06-07 @ 19:09:10
Postat av: Tasnim | …förresten later den där statistiken som nagon som haller koll pa en kennel… usch. Känns inte sunt. 2010-06-07 @ 19:44:59
Postat av: Feminix Är du sunni? Vad är det för skillnad på sunni och shia? Varför bombar de varandra i vissa länder?

Varför bryr du dig inte om vad Ghadaffi har för planer? Han är väl muslim med mycket makt? Vissa muslimer har mycket makt, som bin Laden, och det som dom gör påverkar världen mer än ni ”snälla” muslimer gör, eller hur? 2010-06-07 @ 21:27:33

Postat av: Tasnim | Ja, jag är sunni.

Jag gissar vilt nu, men det sektära valdet triggades av kriget i Irak, det finns inget i vara läror som säger att vi ska bomba varann… Lika lite som det gar att hitta i Bibeln att katoliker och protestanter ska kriga.

Har Ghadaffi mycket makt…? Han är en president för ett land. Och han har väl rätt till sin asikt som alla andra.
Men pa dig later det i kommentaren ovan lite som om alla vi muslimer, fran den första till den sista ligger pa lur…. med Ghadaffi i spetsen konspirerar vi lömskt för att göra mot Europa som kaninerna mot Australien.. haha.
Han är en statschef som sagt, för mig lika lite religiös auktoritet i det muslimska samfundet som helhet som Reinfeldt skulle vara bland världens protestanter. En liten ”miss” manga gör är att de klumpar ihop oss till nagon dynamitkryddad muslimgröt, vi har alla samma asikter och en representar oss alla. Självklart de valdsamma fa… de som har ”turen” att fa synas i media, dvs.

Givetvis paverkar t ex vad BL gör oss andra, bade indirekt genom det ökade hatet och direkt da de flesta som faller offer för valdet är muslimer. Och världen i sin helhet saklart. Men vad ska vi ”snälla” muslimer (jag bara älskar att du satte snälla inom citationstecken.. haha) göra da? Det görs mycket mot extremism inom samfundet, men det uppmärksammas absolut inte. Man ser till den lilla skara som skriker högst. 2010-06-07 @ 22:55:31

Feminix:

Nej, jag tror inte att ALLA muslimer har en dold agenda. Men var och en som tror på Koranen och profeten motsätter sig inte att den goda religionen sprids i hela Europa. ALLA kämpar inte i jihad och alla är inte ledare och alla ledare har inte en plan att ta över Europa. Jag menar bara att TILLRÄCKLIGT många muslimer och ledare deltar i aktiv och passiv jihad, för att det ska utgöra ett verkligt akut hot mot oss i Europa.
Min uppfattning är att islam inte hör hemma i Sverige. eller i Europa.
Låt mig bara ta ett exempel ur vardagen: När jag går ut och går med mina små hundar och möter människor så reagerar svenskar på ett sätt och muslimer på ett helt annat. Jag går på en smal gångstig och två människor som möts kan inte undgå att se varandra. Trots det är det bara svenskarna som ser mig i ögonen, nickar vänligt, säger några korta ord, för att visa att de är vänligt inställda och inte är någon fara för mig. De muslimska männen vägrar att ens låtsas om att jag finns där. Trots att de ser att jag går ur vägen för dem och drar undan hundarna, så att de lätt ska komma fram så behandlar de mig som något äckligt, något de inte kan se på ens. Hur tror du det känns?
Jo, jag vet att deras religion inte tillåter dem att se mig i ögonen. Jag vet att de anser att de visar hänsyn genom att inte hälsa vänligt på mig.
Detta visar att vi tillhör två oförenliga kulturer, som inte bör bo i samma land. Tvingas man bo i samma land leder det till maktkamp, konfliket och till slut en kamp om makten. I takt med att muslimerna blir fler och fler kommer deras krav på att Sverige anpassas till muslimernas önskemål. Detta har redan börjat.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: