Straff för otukt i islam

(Autoöversatt)Originalet, SunniPath, The legal penalty for fornication finns HÄR.

Den rättsliga straff för otukt

Besvaras av Shaykh Muhammad ibn Adam al-Kawthari
Fråga:
Kan ni ge mig några uppgifter om straffet för att begå äktenskapsbrott? Är det nödvändigt att ha ett straff för synden att bli förlåten?
Svar:
I Allahs namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

I namn av Allah, Mest Barmhärtigaste, Den Nådigaste,

Otukt (zina) och det som leder till otukt är helt olagligt och anses vara en stor synd. I Koranen en och Sunnah är mycket tydliga med detta.

Allah den Högste säger:

Kom inte (ens) nära till äktenskapsbrott, för det är en skamlig (handling) och en ond, vilket öppnar vägen till annat ont. (Surah al-Isra, 32)

Således, otukt och vad som leder till det, t.ex. beröring, kyssar, och omfattar är informella interaktion alla vara större synder, och därför måste undvikas vid alla tillfällen.

När det gäller de islamiska juridiska straffet för otukt är berörda, Hanafi juristen (faqih), Imam al-Mawsili (Allah vara barmhärtig mot honom) har följande lydelse:

Den (juridisk straff) är fastställd av bevis och bekännelse. Bevis är att fyra personer avger vittnesmål mot en man och en kvinna som de begått otukt. När de vittnar (i domstol), kommer domaren (qadhi) begära att vittnen de uppgifter och detaljer om vad som hände, platsen för olyckan, tidpunkten för olyckan, och identiteten på de inblandade kvinnan. När de redogöra för allt detta, och uppger att kvinnan var olagligt på den mannen på alla sätt, och att de vittnar den observerande av sexuellt umgänge äger rum som de ser en Kohl nål förs in i Kohl flaskan, och de fyra vittnen betraktas upprätt både privat och offentligt, då domaren ger för att de rättsliga straff som skall verkställas på förövarna. (Se al-Ikhtiyar li TA lil al-Mukhtar, 2/312-313)

Vi kan se från ovanstående text (och andra sådana texter i böckerna av Fiqh) att det finns detaljerade och stränga villkor för den rättsliga straff för otukt och äktenskapsbrott som skall verkställas på en individ. Om dessa villkor inte är uppfyllda kommer straffet inte skall verkställas.

Man bör alltid komma ihåg syftet och andan i Shariah om de olika rättsliga straff. Tanken är att inte verkställa straff och göra människor lider, utan syftet är att förebygga skador, korruption och omoral i samhället. Således juridiska straff fungera som avskräckande mer än faktiskt få människor straffas.

Allah den Högste säger:

I lagen om repressalier finns (spara) liv för dig, o ni män av förståelse. (Surah al-Baqarah, V: 179)

Ett exempel på detta som kommer att tänka på är att vi ser hastighetskameror släpps ut på många gator och vägar (speciellt här i Storbritannien!) För att avskräcka människor från fortkörning i sina fordon. Tanken bakom dessa fartkameror är inte att fånga folk fortkörning, snarare för att hindra människor från fortkörning och orsaka olyckor. Om syftet var att fånga folk fortkörning, finns det inga varningssignaler som tyder på att en kamera är närvarande. Men vi ser att när en hastighetskamera placeras, är det många varningar med tanke på att se upp denna väg har en hastighetskamera. Många av de gånger, är kameran inte ens är i drift, och därför är tanken att stoppa människor fortkörning i stället fånga och straffa dem.

Samma är med de olika rättsliga straff som föreskrivs i Shariah, i att de skrivs ut för att hindra människor från att begå olagliga handlingar och skada i samhället, men de regler och villkor för ett rättsligt straff som skall verkställas är så stränga att mycket sällan skulle en enskild bestraffas. Den juridiska straff betraktas som ett avskräckande, men om en enskild innehöll själv i några olagliga verksamhet är målet nu inte att få den enskilde straffas inte för att rädda honom / henne från straff.

Detta kommer att bli tydligare med följande händelse som ägde rum i samband med Allahs budbärare (Allah välsigna honom och ge honom frid):

Sayyiduna Abu Hurayra (Allah vara nöjd med honom) berättar: En man från bland folk kom till Allahs budbärare (Allah välsigna honom och ge honom frid) medan han (Allahs budbärare) satt i Masjid, och tilltalade honom och sade: O Allah’s Budbärare! Jag har begått olagliga samlag. I Allahs budbärare (Allahs välsigna honom och ge honom frid) vände bort ansiktet från honom. Mannen kom till den sidan som Allahs sändebud (Allah välsigna honom och ge honom frid) hade vänt sitt ansikte och sade: O Allah’s Budbärare! Jag har begått olagliga samlag. I Allahs budbärare (Allahs välsigna honom och ge honom frid) vände sitt ansikte till andra sidan, och mannen kom till den sidan. När han bekände fyra gånger, Allahs budbärare (Allah välsigna honom och ge honom frid) kallade honom och sa: Är du galen? Han sa: Nej, O Allahs budbärare! I Allahs budbärare (Allahs välsigna honom och ge honom frid) sade: Är du gift? Han sade: Ja, O Allahs budbärare! I Allahs budbärare (Allahs välsigna honom och ge honom frid) sade (till folket): Ta bort honom och stena honom till döds. (Sahih al-Bukhari, nej: 6.439)

Ovanstående händelsen visar vikten av att försöka avvärja ett rättsligt straff så mycket som möjligt. Mannen kom och erkände Allahs budbärare (Allah välsigna honom och ge honom frid) att han hade begått olagliga samlag, ändå Allahs budbärare (Allah välsigna honom och ge honom frid) ignorerade honom, så att han kan ändra hans sinne.

På samma sätt kan Sayyiduna Abd Allah ibn Abbas (Allah nöjd med honom) berättar att när Ma iz ibn Malik kom till Allahs budbärare (och erkände att han begått äktenskapsbrott), Allahs budbärare (Allah välsigna honom och ge honom frid) sade till honom: Troligen har du bara kysst (kvinnan), eller beröring, eller såg på henne? Han sa: Nej, O Allahs budbärare! I Allahs budbärare (Allahs välsigna honom och ge honom frid), använder ingen förskönande omskrivning, sa: Har du ha samlag med henne? Berättaren sade: I det ögonblicket (dvs efter det att han erkände att han hade sexuellt umgänge), Allahs budbärare (Allah välsigna honom och ge honom frid) beordrade att han skulle stenas. (Sahih al-Bukhari, nej: 6.438)

Denna berömda incident av Ma iz ibn Malik ger också samma meddelande, i det att Imamen skulle försöka göra sitt bästa för att undvika de juridiska straff. Detta är skälet till att det rekommenderas att säga till en som bekänner begick otukt att du kanske bara har berört, kan du bara kysst, är du säker på att du haft sex, tänka ordentligt på vad du säger och tänka på konsekvenserna av din bekännelse, och andra sådana saker.

Detta (försöker undvika ett rättsligt straff) har uttryckligen nämns i en Hadith. Sayyida En Isha (Allah vara nöjd med henne) berättar att Allahs budbärare (Allah välsigna honom och ge honom frid) sade: Håll muslimerna borta från straff så mycket som möjligt. Om det finns någon väg ut för en gärningsman att undkomma straff, frikänna honom. Det är bättre för en domare att göra ett fel i frikännande än övertygelse. (Sunan Tirmidhi, nr: 1424)

På grund av den avstår har Fuqaha som anges (som bygger på riktlinjer Koranen en och Sunnah) vissa strikta regler och villkor för att ett straff måste upprättas eller verkställas. Dessa strikta villkor kan ses i alla de olika påföljder som ålagts. Följande är vissa bestämmelser och villkor för straff för att begå äktenskapsbrott ska verkställas, som nämns i böckerna av Hanafi rättspraxis:

1) Det är faktiskt vaginala samlag (och inte analt eller oralt samlag) som äger rum mellan en man och en kvinna.

2) Mannen och kvinnan är inblandade i denna olagliga samlag inte är gifta, inte heller är kvinnan en slavinna av mannen.

3) Det är bevisat av fyra personer som intygar att de tydligt påpekade par som deltar i olagliga samlag utan tvekan eller oklarheter. De kan säga att de såg sina privata delar uppfyller gillar Kohl nål förs in i Kohl flaskan. Domaren ber dem alla de olika detaljer om tid och plats för händelsen, och som var inblandade personer och andra sådana frågor, i syfte att undanröja alla tvivel.

4) Om fyra vittnen tar tillbaka sina vittnesmål inför det faktiska straffet verkställs, sedan straffet kommer att överges, och de (vittnen) kommer att straffas för brottet falsk anklagelse.

5) Vittnena får inte försena vittnesmål från tidpunkten för det inträffade till tid att vittna. Om de försenade vittnade i domstol, kommer straffet inte verkställas, om de var mycket långt från Imam därav förseningen berodde på dem som reser till Imamen.

6) straff för äktenskapsbrott visas också om gärningsmannen själv erkänner att vara skyldig till brottet. Han / hon måste vara klok, mogen (baligh) och måste erkänna fyra separata tillfällen i fyra separata sessioner som brottet begicks. Imamen kommer att försöka att vifta bort det straff så mycket som möjligt genom att säga till biktfadern som du har bara rört eller kysst och andra sådana uttalanden. Imamen också undersöker de olika detaljer om tillbudet, och när biktfadern förklarar allt utan att lämna några tvivel eller oklarheter, kommer straffet skall verkställas.

7) Om biktfader tar tillbaka sina ord innan straffet verkställs eller under det straff han / hon kommer att släppas och fri. (Se al-Ikhtiyar li TA lil al-Mukhtar, 2/311-316 & andra stora Hanafi Fiqh referenser)

Den rättsliga straff:

Om brottet otukt utförs av en person som är klok, mogen, muslimska och är gift med en make som också är klok, mogen, muslimer och att deras äktenskap är fullbordat, då den rättsliga straff är att han / hon att stenas till döds (rajm). Imamen, vittnen och andra muslimer skulle delta i steningen. Om vittnen vägrar att delta i steningen förövaren kommer straffet tas bort, eftersom detta skulle anses vara ett tecken på dem att ta tillbaka sina vittnesmål.

Om brottet otukt utförs av en individ som inte kvalificerat sig i ovannämnda kategori, då straff är att han / hon kommer att få 100 piskrapp. Dessa piskor och fransar kommer att spridas ut över kroppen, undvika huvud, ansikte och de privata delarna. En gravid kvinna kommer inte att piskas tills hon föder sitt barn och efter hennes postnatal blödning (nifas). Men om hon bli stenad, kan detta göras direkt efter förlossningen.

Slutligen bör man komma ihåg att det inte är nödvändigt för att en synd om förlåtelse att han / hon får den rättsliga straff (Hadd) för begått synd. Orsaken är att man inte är tvungen att erkänna att han / hon har begått äktenskapsbrott, och därför en kan hålla synd dolda och inte informera den islamiska domaren om det. Även de olika islamiska juridiska straff (hudud) endast utförs i en islamisk stat (Dar al-islam) av imamen, så ångrar att Allah den Allsmäktige kommer att räcka.

Ovanstående är bara några av de delar som behövs om den rättsliga straff för otukt och äktenskapsbrott. Det finns andra detaljer också, men tiden inte tillåter mig att diskutera dem, därav ovanstående bör räcka för nu, Insha Allah.

Och Allah vet bäst

Muhammad ibn Adam al-Kawthari
Darul Iftaa, Leicester, Storbritannien

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: