Radikal muslim 7

De förtrycktas intressen blir viktiga först när det gagnar högre politiska
intressen’, en tes Daneshyar illustrerar med hur Förenta staterna kunde ge sitt stöd till Saddam Hussain vid en tidpunkt då han gasade ihjäl invånarna i den kurdiska byn Halabja 1988, för att sedan använda händelsen som ett
slagträ mot Saddam när den politiska situationen förändrats.

Västvärldens principlösa inställning till mänskliga rättigheter sammanhänger, enligt Daneshyar, med föreställningens korta västerländska idéhistoria. I väst utvecklades begreppet efter andra världskriget då en rad principer och konventioner antogs för att hindra nya massmord och folkförintelser.

I den islamiska världen stadfästes mänskliga rättigheter genom sharia
redan för femton århundraden sedan. Till skillnad från FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, Genèvekonventionen eller de västerländska staternas konstitutioner garanteras dessa rättigheter av gud, vilket gör dem
oberoende av förändringar i den politiska situationen. De mänskliga
rättigheterna och förbuden mot tortyr är således absoluta och ovillkorliga i islam, vilket Daneshyar kontrasterar mot hur de av västvärlden åsidosattes under kriget mot terrorism.

De mänskliga rättigheterna inom islam härrör från människans status som guds ställföreträdare, vilket enligt Daneshyar medför en serie okränkbara rättigheter, inklusive likhet inför lagen, hemfrid, asylrätt, rätt att få sin sak prövad av oberoende domstol, ett vidmakthållande av principen om att en människa är oskyldig tills motsatsen är bevisad samt ett absolut förbud mot tortyr och förnedrande behandling. Daneshyar påvisar det problematiska i att knyta mänskliga rättigheter till medborgarskap och i tanken att staten skall garantera vidmakthållandet av dessa rättigheter. Stater framstår ofta som det största hotet mot mänskliga rättigheter snarare än som dess
garant.

I islam är rättigheterna knutna till varje individ i hennes egenskap som guds ställföreträdare och garanterade av gud. Det medför enligt Daneshyar att de mänskliga rättigheterna inte begränsas av artificiella gränser eller
medborgarskapsföreställningar. De gäller ovillkorligen alla människor
överallt på guds jord, oberoende av medborgarskap, ras, etnicitet, religionstillhörighet eller kön.
[ Gardell, Mattias: Bin Laden i våra hjärtan, s 184–185.]

Den islamiska synen på lag och rätt är raka motsatsen till den som numera råder i Västerlandet. Islam vidhåller nämligen att den gudomliga lagen står över samhället och inte vice versa. Ingen kränkning av den personliga
integriteten är tillåten oavsett verkliga eller projicerade hotbilder. Vi såg hur snabbt USA försattes i undantagstillstånd efter attacken mot World Trade Center, 9/11. Vad skulle en större katastrof än 9/11 innebära för de mänskliga frioch rättigheterna? Den persiske sufimästaren och skalden Mahmud Shabistari skriver:

Om av dig en prick av lagen uteslutes såsom värdelös, Skall du, såsom värdelös, uteslutas från tron i båda världarna. [Werne, Bo: Tro och gärning i islam, vol. 1, s 189. Svensk tolkning av Eric Hermelin.]

Muslimer menar att Gud har uppenbarat sina lagar genom profeterna. Från Abraham, Noa och Moses till Jesus och Muhammed och många andra som vi inte känner till.  Sharia är således den konkreta manifestationen av Guds
vilja. Men sharia innehåller inte detaljerade föreskrifter för alla uppkomna situationer i alla tider och alla förhållanden.

Annonser

Ett svar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: