Radikal muslim 24

Den iranska shahen var dock en CIAagent och en usurpator utan någon som helst legitimitet, vare sig folklig, gudomlig eller mytisk-nationell. Han var kitschig och oäkta. Därför behövdes inte en särdeles omfattande metapolitisk verksamhet för att revolutionen skulle ha framgång. Utvecklingen i Iran var en föregångare på många sätt och bör studeras av dagens islamistiska rörelser. Det var första gången under modern tid som en islamistisk
proteströrelse hade övergått till att bli statsbärande ideologi.

Islamismens seger var mycket överraskande för västerländska bedömare. Som den amerikanske författaren Karen Armstrong skriver i sin bok Kampen om Gud, blev väst överrumplade av religionens återkomst under senare delen av 1900-talet. Allt sedan det andra världskriget hade man tagit för givet att sekularismen hade kommit för att stanna, och att tron aldrig mer skulle få
någon avgörande betydelse för världshändelserna.

Gramsci menade att överheten bygger sin makt på två faktorer. Dels våldspotential, dels makten över de underordnade klassernas sätt att tänka, tankekontrollen, det ”sunt förnuftet”. Det senare kallade Gramsci hegemoni, och han ägnade mycket uppmärksamhet åt att studera hur överheten upprätthöll denna hegemoni genom bland annat sina intellektuella. Han
menade att överheten i Ryssland till större delen förlitat sig på statens våldsmakt (liksom i Iran) och att den därför snabbt kollapsat när våldsmakten förlorats.

I Västeuropa däremot dominerade överheten mer genom sin kontroll över undersåtarnas världsbild, något som upprätthålls genom ett komplext system av tidningar, kyrkan, skolan, och så vidare. I dagens värld är det först och främst medierna som står för tankekontrollen. För Gramsci var det därför livsviktigt att arbetarklassen genom kommunistpartiet byggde egna kadrer av intellektuella, och lika viktigt att dessa inte avlägsnade sig från folket, inte blev världsfrånvända. På så vis skulle man kunna utmana och ersätta överhetens hegemoni, och arbetarklassen skulle kunna sätta sig i spetsen för de underordnade klasserna (classi subalterni) till vilka Gramsci räknade arbetare, småbönder, hantverkare, fattiga.

För att de europeiska muslimerna ska kunna underminera den nuvarande hegemonin behöver de på samma sätt bygga upp en egen klass av intellektuella, egna medier och ett nätverk av moskéer och andra centra där rekrytering och politisk inskolning kan ske.

Islamiskt block i en multipolär världsordning

Den unipolära eran i det internationella systemet är över. Härom råder konsensus bland en rad experter. Efter att 1900-talet inledningsvis uppvisat en multipolär världsordning, följde efter andra världskriget bipolaritet – Nato och Warszawapakten. Vid kalla krigets slut öppnades möjligheten för enbart en hegemon, USA, och det unipolära systemet vidtog. 2000-talet kommer att
utmärkas av multipolaritet där ett flertal stormakter agerar mot och med varandra för att uppnå hegemoni. Det har redan förutspåtts att Iran med dess väldiga naturresurser och snabba tekniska och ekonomiska utveckling kan bli en av dessa aktörer. Men islamisterna bör verka för att ena den muslimska världen i ett politiskt block som kan företräda islams intressen.

På samma sätt som kommunismen utvecklade en global identitet, det internationella proletariatet, behöver islamisterna utveckla en global identitet, umman. De intellektuella muslimerna strävar tillsammans med de andra klasserna mot det islamiska samhället. Muslimerna är en enda politisk enhet, en klass, en umma. ”Såsom en kropp”, sade profeten Muhammed. Det som förenar muslimer överstiger vida det som skiljer dem åt. Den muslimska umman bör verka för att bli ett politiskt block vid sidan av Kina, Indien, EU,
USA och Ryssland för att bättre kunna tillvarata muslimernas geopolitiska intressen. Så länge vi är splittrade i nationalstater kommer vi aldrig att kunna hävda oss och aldrig kunna presentera islam för världen.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: