Radikal muslim 23

Sverige behöver inget officiellt Stasihögkvarter ty varje anständig svensk fungerar som en självständig, frivillig och obetald Stasiagent. Jihad al-fikri, den islamiska metapolitiken, går ut på att bryta denna makt genom att bearbeta massornas och eliternas världsbild så att man kan vinna deras
politiska stöd. Hizb ut-Tahrir (Befrielsepartiet) ger i följande rader uttryck för sin metapolitiska metod:

Hizb ut-Tahrir adopts the methodology employed by the Prophet Muhammad when he established the first Islamic state in Medina. The Prophet limited his struggle for the establishment of the Islamic state to intellectual and political work. He established this Islamic state without resorting to violence. He worked to mobilize public opinion in favor of Islam and endeavored to sway the political and intellectual elites of the time. Despite the persecution and boycott of the Prophet and the early Muslims, they never resorted to violence. The party is therefore proactive in disseminating the Islamic intellectual and political thoughts widely in Muslim societies so as to challenge the existing status quo. The party presents Islam as a comprehensive way of life that is capable of managing the affairs of state and society. The party also expresses its views on political events and analyses them from an Islamic perspective. The party disseminates its thoughts through discussion with the masses, study circles, lectures, seminars, leaflet distribution, publishing books and magazines and via the Internet. We encourage people to attend our demonstrations, marches and vigils. [Hizb ut-Tahrir i Storbritanniens hemsida: http://www.hizb.org.uk.]

Gramsci hade själv tagit aktiv del i den våg av klasskamp, fabriksockupationer och gatukravaller som i samband med Ryska revolutionen hade verkat vara på väg att störta även den italienska staten. Men efter en tids våldsamma strider hade klasskampsvägen ebbat ut, och ersatts av Mussolinis
maktövertagande. Det var detta som Gramsci i försökte förklara. Hur kunde det komma sig att arbetarklassen inte hade störtat överheten när den hade haft chansen? Han fann, som jag nämnt ovan, att misslyckandet berodde på
systemets tankekontroll.

Islamismens mål är en omvandling av samhället i enlighet med islams principer på fredlig väg genom politiskt och intellektuellt arbete. Khomeini organiserade massorna politiskt, gav dem en tydlig vision och erbjöd sitt karismatiska ledarskap. Strejker, demonstrationer, massmöten fick den CIAinstallerade shahen på fall.

I Västvärlden där muslimerna är i minoritet är sannolikheten att inom en nära framtid etablera en islamisk stat ganska obetydlig, men kulturkampen viktig av flera andra skäl. Det handlar om att bygga allianser över religions- och partigränser med alla som är missnöjda med Pax Americana. Om att skapa en opinion mot sionismen, mot ockupationerna av Irak, Afghanistan och Palestina och mot västerländsk, imperialistisk inblandning i den muslimska världen.

I Iran tillhörde, som jag redan antytt, den verkliga hegemonin muslimerna, ty kulturen och idéerna var helt i händerna på den mäktigaste intellektuella klassen, ulemaa, och shahen kunde endast styra genom våld och repression. Shahen hade en ännu svagare position för än vad tsarens hade haft i
Ryssland. Tsardömet hade en lång tradition omgärdad av helighet som fromma bönder vördade.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: