Radikal muslim 2

Islam
Islam är tron på en Gud som har uppenbarat sig på olika sätt för alla folk i alla tider. Han har visat sig för de skriftlösa kulturerna i Amerika och Afrika och för sumererna, egyptierna, indierna, kineserna och för Israel.

Alla folk har rest tempel till hans ära. Alla människans civilisationer har också bevarat minnet av avatarer, gudar, hjältar och vishetslärare som förklarat Hans väsen och vilja. De var, tror muslimer, människor av kött och blod, men som fått en helig kallelse. Koranen nämner endast tjugofyra av dessa profeter (ambiyya) vid namn, men enligt traditionen skall de ha varit 124 000. Man vet att varje folk har fått del av himlens budskap men man vet inte exakt vilka profeterna var eftersom deras namn har fallit i glömska.

Muslimska filosofer och teologer har spekulerat i om Krishna, Platon och Buddha kan ha hört till dessa ambiyya. Det väsentliga är att alla religioner, eftersom Gud är en, har ett och samma ursprung. De likheter som olika
religioner uppvisar beror således på det gemensamma ursprunget medan olikheterna beror på mänsklig glömska och försummelse under historiens gång.

Islam är både den första och den sista religionen. Den är urreligionen,
din al-fitra, ”den naturliga religionen”, vilken man kan finna delar av i samtliga av världens befintliga religioner. Men endast i islam finner
man den i sin helhet. Den som följer islam följer det som är sant i alla religioner.

Ibn Arabi [Ibn Arabi (1165–1240), muslimsk mystiker och
teolog från Andalusien] uttrycker det förnämligt i en berömd strof ur diktsamlingen Tarjuman Al-Ashwaq:

My heart has become capable of
every form:
it is a pasture for gazelles and a
convent for Christian monks,
And a temple for idols, and the
pilgrim’s Ka’ba,
and the tables of the Tora and the
book of the Koran.
I follow the religion of Love,
whichever way his camels take.
My religion and my faith is the true
religion.

Islam är kärlekens religion, skriver Ibn Arabi, eftersom Gud skapade människan och alla ting utav kärlek. Gud själv är kärlek, ett av hans
nittionio namn är Den Kärleksfulle (Al-Wadud). Vår mänskliga kärlek är blott en reflektion av den gudomliga kärleken. Eftersom Gud älskar sin skapelse förhåller han sig inte likgiltig till hennes lidande och lycka.

Han vägleder människan genom livet och har omsorg om henne. Han har skapat henne till sin avbild (sura) och gett henne skyldigheter likväl som rättigheter. När var och en sätter sig för att uppfylla sina skyldigheter mot Gud och sin nästa kommer kosmos i harmoni. Det är därför profeten Muhammed säger att vi bör vara mer angelägna om att fullgöra våra plikter
mot vår nästa än att våra egna rättigheter blir tillgodosedda av andra.

Det är denna jämvikt och harmoni som islam syftar till. Islam betyder ordagrant överlämnande eller överlåtelse. Det är begrepp som även finns inom kristendomen. När vi erkänner vår brist och bräcklighet, och
överlämnar oss till Gud kommer vi i ett tillstånd av frid (salam) med oss själva, med naturen, med vår nästa och Gud. Detta tillstånd kallas islam.

Islam har, liksom alla andra religioner, också visat hur människan bör leva och interagera med sina medmänniskor i samhället som social, ekonomisk och politisk varelse. Islam är dock inte mer politisk än judendom,
kristendom och hinduism, även om detta hävdas med emfas både av vissa muslimer för att visa på vår religions förträfflighet, och av islamofober för att visa på islams omöjlighet att integreras i icke-muslimska samhällen. Det
unika med islam är inte att religionen har en politisk dimension, det har alla religioner, utan att denna dimension lever och är vital, medan den försvagats i så gott som alla andra religioner. Samtliga andra världsreligioner befinner sig på reträtt förutom islam som är på frammarsch.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: