Radikal muslim 16

If there where really free elections in the Islamic world today, in nearly every country there would come to power a less Western-oriented regime; it would not be necessarily anti-Western, but it would place the interests of Islamic society itself above everything else. [Nasr, Seyyed Hossein: The Heart of Islam, s 286.]

Klyftan mellan de styrda och de styrande i den muslimska världen är avgrundsdjup och de styrande befinner sig mer än fjärran från det
islamiska idealet – helgonkungen som lever bland folket, äter som dem, klär sig dem, bor som dem och rådslår med dem när beslut ska fattas. Herren som är allas tjänare. Idag gömmer sig i stället härskarna inne i sina överdådiga palats och fruktar sina egna undersåtar – vilka övervakas med paranoid
frenesi – mer än främmande makter. I vår tid, på grund av förfallet i den mörka tidsåldern, den som hinduerna kallar Kali yuga och muslimerna akhir zaman, finns det ingen människa som är gudfruktig och rättfärdig nog
att axla rollen som helgonkonung, och islams demokratiska element bör i stället betonas i uppbyggandet av den islamiska staten.

Koranens shurabegrepp innebär att de som skall påverkas av ett beslut rådfrågas. Det kan ske antingen genom valda representanter eller direkt. I vårt högteknologiska samhälle är det av yttersta vikt att sprida makten till så många som möjligt för att skydda individernas integritet från den övervakning, kontroll och repression som kan bli följden om alltför mycket makt koncentreras hos ett fåtal.

Vilka är islamisterna? Islamist brukar översättas med ”politisk muslim”. På arabiska är islamiyyun en samlingsbeteckning för de rörelser som förespråkar islam som grund för samhället.

Man bör dock betänka att även de s.k. apolitiska, kvietistiska eller ”moderata” muslimerna är politiska. De försvarar direkt eller indirekt den amerikanska hegemonin och deras agenda. Det finns ingen apolitisk religion eller världsåskådning. Allt är politik.

Men när man i västerländsk media talar om ”politisk islam” åsyftar man inte vilken islam som helst som helt enkelt bejakar sin politiska sida utan specifikt den sorts islam som befinner sig i opposition till den amerikanska imperialismen och den israeliska sionismen (förhållandet mellan sionism och imperialism kräver en separat studie).

Med ”moderata” muslimer menas de som är undfallna gentemot eller medlöpare till USA och Israel. Muslimer som engagerar sig för olika partier men vars politiska värderingar inte är hämtade från islam utan från andra idétraditioner, är inte islamister.

Islamister är muslimer som organiserar sig politiskt i enlighet med en ideologi baserad på islams källor. I västerländsk media används termen slarvigt (troligtvis medvetet slarv) som liktydigt med fundamentalister, terrorister eller väldigt konservativa fromhetstyper.

Den islamistiska strömningen består av flera olika rörelser såsom Muslimska brödraskapet, Hizb Ad-Dawa i Irak, Hizb At-Tahrir, Hamas,
Hizbollah, Islamiska republiken Iran m fl. De flesta organisationer eller partier är demokratiska i den islamiska meningen av att förespråka ett system som tillåter delaktighet i beslutsprocessen men som har en fast värdegrund baserad på sharia i systemets botten. Hizb ut-Tahrir erkänner dock inte
begreppet ”demokrati” eftersom det enligt dem skulle implicera att suveräniteten tillhör folket, en princip som kolliderar med islam. Men de
erkänner självklart medborgarnas rätt att rösta fram sina representanter och den koraniska shuraprincipens plats i systemet, vilket gör att de, enligt min mening, förtjänar att kallas demokratiska i en vidare mening.

Gallupundersökningarna som presenteras i Who Speaks for Islam? visar att en stor majoritet (80 till mer än 90 %) vill att både sharia och demokrati skall få en dominerande ställning i sina respektive länder. Det innebär, som vi indikerat ovan, att de muslimska massorna inte föreställer sig en demokrati efter västerländsk modell i vilken man kan rösta bort samhällets värdegrund och öppna porten för en totalitär stat.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: