Radikal muslim 15

De svenska islamisterna/radikala muslimerna måste frigöra sig från denna ”modererande” kontroll. Utan ekonomiskt oberoende kommer vi inte att
kunna föra en kulturkamp värd namnet. Jag avslutar med ett citat av Tage Lindbom som jag tycker är relevant för en diskussion om förhållandet radikal kontra moderat muslim.

I denna värld, präglad av ökad förvirring, lämnas ingenting oanfrätt. Trons försvarare står i en alltmer sekulariserad värld inför utsikten att bli isolerade,
ignorerade, oförstådda. Varför då icke anpassa sig, varför icke söka ”följa med” i tidens ström, även om detta skulle ske på bekostnad av sanningen och rättfärdigheten? Anpassningen, aggiornamento, är sannerligen icke av i går. Genom århundraden sträcker sig strävanden att dialogisera, att kompromissa, att ”rädda vad som räddas kan”. Därför blir denna anpassning, ”adaptation aux conditions de la civilisation contemporaine”, som kardinal
Danielou formulerat det, en utveckling i riktning icke mot ökad klarhet, ökad förmåga att fatta de gudomliga sanningarna, utan en utveckling hän mot ökad oklarhet, stigande förvirring. Att på dialogiserandets och kompromissandets väg kunna skapa ett modus vivendi mellan Gudsriket och Människoriket är en
illusion. Ty vi undgår icke de frågeställningar, vars giltighet är oberoende av tid och rum, oberoende av materiell och andlig civilisationsnivå. Vad är sanning och vilka vägar skall människan gå för att nå sanningen? Hur skall vi
kunna skilja det goda från det onda? Hur skall vi kunna skilja agnarna från vetet?
[Lindbom, Tage: Agnarna och vetet (1974), s 20–21.]

Vad är islamism eller politisk islam?

Den muslimska postkoloniala världen befinner sig i ett tillstånd av förnedring. Amerikanska baser finns utspridda överallt och kastar sin hotfulla skugga över människorna. Irak, Afghanistan och Palestina är direkt ockuperade. Despoter som kung Saud, Islam Karimov och Mubarak sitter vid makten såsom lydiga lakejer åt USA. Rättsväsendet är korrumperat och saknar legitimitet och tortyr är allmänt förekommande. Den ”moderate” ledaren Karimov i Uzbekistan är ökänd för att koka sina politiska motståndare levande. Trots att nationerna i denna del av världen formellt har avkoloniserats är de ännu helt och hållet beroende av sina forna herrar. Förutom Iran och motståndsrörelser som Hamas i Palestina och Hezbollah i Libanon.

In much of the Islamic world today, Muslims are governed by dictatorial regimes, usually supported by the West if they happen to have a pro-Western
stance and preserve Western interests. Muslims see Islam as a way of protecting themselves against this worldly tyranny as they had done in the past.
[Nasr, Seyyed Hossein: The Heart of Islam, s 286.]

In the political realm there is much turmoil in the Islamic world today resulting from the consequences of the colonial period, the destruction of many traditional institutions, and the establishing of governments that are not based on the culture
and religion of the people themselves. These governments are
supported and sustained by powers from another civilization that still dominate much of the Islamic world and make it impossible for authentic structures and norms to be born from within Islamic society itself.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: