Radikal muslim 10

Politisk radikalism beskrivs som strävandet efter ”en genomgripande och fullständig, i riktning till frihet och jämlikhet, gående omgestaltning af
de bestående förhållandena”. Vidare beskrivs radikalism som ”yrkande på reformer i sistnämnda riktning, som innebära en fullständig brytning med det bestående”. ”Partinamnet [radikal]”, uppger NF, ”förekommer i många länder. I Danmark betecknades 1878–83 Kristen Bergs anhängare som ’radikala vänstern’ i motsats till ’den moderata’ och likaledes efter den nya
brytningen 1887 i motsats till ”den förhandlande’”.

”I England”, förtäljer NF, ”betecknades under åren 1815–32 som radikaler (radicals) förnämligast de ifrigaste agitatorerna för en genomgripande parlamentsreform och samhällets grundliga sociala omdaning enligt franska revolutionens idéer. Till dem hörde bl.a. W. Cobbett, och efter
parlamentsreformens genomförande har dennabenämning plägat användas om det liberala partiets yttersta vänsterflygel”.

Enligt Encyclopedia Britannica användes ordet radikal i politisk mening för första gången av den engelska parlamentarikern Charles James Fox, som 1797 förordade en ”radikal reform” av valsystemet. Numera används ordet radikal nästan synonymt med ”extrem” och ”ytterlighet”, vilket är missvisande eftersom radikalismen, enligt dess ursprungliga innebörd av ”rot”, inte söker sig ut mot kanterna, mot ytterligheterna, utan inåt, mot
djupet och roten. Radikal har kommit att stå för åskådningar som syftar till att rycka upp den nuvarande ordningen med rötterna och ersätta den med något nytt medan det i min tolkning snarare betyder ”att återgå till rötterna”. I både NF och NE förknippas dessutom termen ”radikal” med den franska revolutionen och vänsterfalangen inom europeisk politik. Det ”nya” som skall uppstå i ruinerna av det gamla förväntas vara ett barn av den franska revolutionen.

Men det finns också en annan användning av ordet som inte nämns i de ordböcker eller encyklopedier vi har konsulterat. Radikalkonservatismen är en samlingsbeteckning som myntats av idéhistorikern Conny Mithander och
sociologen Göran Dahl. I sin forskning har de försökt fånga det politiskt gemensamma hos en bred skala tyska teoretiker som åren efter första världskriget förespråkade en konservativ revolution, men även ge beteckningen en vidare innebörd. De mest kända företrädarna för den konservativt revolutionära världsåskådningen är Ernst Jünger, Oswald
Spengler, Carl Schmitt och Martin Heidegger.

Dessa tänkare var djupt konservativa men ansåg att det inte längre fanns något att bevara. Deras radikalism bestod i att de ville riva ner
den samtida ordningen, inte för att skapa några ”nya” värden, utan för att restaurera de eviga värden som gått förlorade i det liberala,
kapitalistiska samhället. Mitt sätt att använda ordet radikal har alltså större släktskap med denna tyska strömning än med den franska revolutionens idéer och den därur sprungna europeiska vänstern. Radikalkonservatismens
företrädare sökte sig inåt, mot rötterna, radix, mot det som är evigt djupast inom oss, och blickade bakåt, medan de vänsterradikala snarare sökte rycka upp rötterna och blickade framåt mot ”en skön ny värld”.

En annan sak som förenar de radikalkonservativa med de radikala muslimerna är handlingens betydelse. Handling är en integral del av den
radikalkonservativa traditionen, och en person som inte vill se sina ideal omsatta i social och kulturell verklighet är därför inte någon radikalkonservativ. Denne, liksom den radikale muslimen, låter sig inte hejdas av kälkborgerlig politisk korrekthet eller rädslan för att bli en outsider.

I detta sammanhang är det intressant att erinra sig NF:s upplysning om
att Kristen Bergs partianhängare 1878–83 betecknades som ”radikala vänstern” i motsats till ”den moderata”. Motsatsen till radikal
kallas här moderat. Lägg det på minnet.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: