Om Eurabia – från en judisk synpunkt

19:3-4 (Fall 2007)(Autoöversättning av artikel p institute for global jewish affairs)

Eurabia: Ett nytt Världspolitiskt Utkast

Eurabia: Den Euro-Arabiska Axeln, med Bat Ye’or, Fairleigh Dickinson University Press, 2005, 384 pp. Fransk version: Eurabia: l’axe euroområdet arabe, Jean-Cyrille Godefroy, 2006, 348 pp.

Reviewed by Joel Fishman Recenserad av Joel Fishman

Bat Ye’or’s Eurabia utgör ett mycket viktigt bidrag till vår förståelse av sambandet mellan den muslimska befolkningen i Medelhavsområdet och de europeiska staterna organiserade i Europeiska unionen. Författaren har tagit upp en fråga av avgörande betydelse: om ett kulturellt krig, eller för att använda ett uttryck för Bernard Lewis och Samuel P. Huntington, en ”clash of Civilizations” pågår mellan den muslimska världen och väst, och Europa i synnerhet.

Bat Ye’or för fram en tolkning, med betydande dokumentation,  att från 1974, har den arabiska världen ingått ett avtal med EU, ledd av Frankrike. Det pris som de arabiska länderna krävde för en säker leverans av bränsle och förmodligen skydd mot terror, var att Europa skulle anpassa sin utrikespolitik till fullständigt stöd för arabiska krav. EU skulle dra tillbaka sitt stöd för Israel och arbeta för dess förstörelse, Europa borde öppna sina dörrar för ett stort antal invandrare från muslimska länder och acceptera den nya befolkningen utan att försöka integrera dem kulturellt; Europa bör ändra sin kulturella orientering till en som är islamisk och bygga på modellen i Medelhavsområdet som en harmonisk ekonomisk enhet. Dessutom identifierar Bat Ye’or två huvudsakliga ideologiska pelare i Eurabia som: (1) hat mot Israel kombinerat med en stark dos av antisemitism, och (2) hårdt motstånd mot USA och dess populärkultur.

Bat Ye’or identifierar Frankrike som den viktigaste aktören i detta projekt, särskilt på grund av sin vilja, efter den algeriska kriget, att rekonstruera dent gamla riket på sin nya grund. Eftersom det franska imperiet hade en stor muslimsk befolkning, har de höga byråkrater och intellektuella som stödde denna strävan gynnat en politik för förståelse och vänskap med den arabiska världen.

Som en del av bakgrunden till denna diskussion, pekar Bat Ye’or på ett antal till synes tillfälliga omständigheter. Ex-Mufti av Jerusalem, Haj Amin al-Husseini,  försökte påverka den franska politiken genom att närmar sig franska diplomater i regionen. Hans budskap var att om Frankrike skulle anta en policy fientligt inställda till Israel, skulle han få stöd från arabvärlden. Huruvida Haj Amin kunde få framgång är oklart, men det var det förslaget han framförde. Bat Ye’or berättar också att den nya planen fann stöd bland tidigare Vichy byråkrater. Faktum är att Maurice Couve de Murville , den franske ambassadören i Egypten och en av general de Gaulle: s närmaste rådgivare i utrikespolitiken, även stött detta initiativ. Bland de övriga förespråkarna för idén var medlemmar i den europeiska extremhögern i Tyskland och Österrike. I deras kretsar ingår en stark representation av oreformerade nazister och vissa kristna grupper, särskilt den katolska kyrkan.

Bat Ye’or beskrev den omfattande Europa-arabiska samarbetet i en intervju med FrontPageMagazine.com den 21 september 2004:

Det Euro-Arabiska samarbetet omfattade varje domän: från ekonomi och politik för invandring. Inom utrikespolitiken förespråkades antiamerikanism, anti-sionismen och Israels avskaffande, främjande av PLO och Arafat, en gemensam Euro-Arabisk diplomati i internationella forum, och NGO samarbete. I inrikespolitiken, i EAD [Euro-Arab Dialogue], inrättades ett nära samarbete mellan arabiska och europeiska medier TV, radio, journalister, förlag, universitet och högskolor, kulturcentra, skolböcker, student-och ungdomsorganisationer, turism. Den kyrkliga interreligiösa dialogen var avgörande för utvecklingen av denna politik. Därmed blev Eurabia detta starka Europa-arabiska nätverk av föreningar med en omfattande symbios av samarbete och partnerskap i politik, ekonomi, demografi och kultur.

Detta är verkligen en upprörande tolkning, och för en läsare som inte är förtrogen med ämnet, och det inkluderar de flesta av oss, är hennes resultat och slutsatser överväldigande. De är inte ”politiskt korrekta”. För dem som engagerat sig i idén om en ”dialog mellan civilisationer”, utgör hennes slutsatser ”obekväm information.” Om man tar upp frågan i Frankrike  om en krock mellan civilisationer, eller ”le Choc des civilisationer” blir man troligen utpekad som fascist. Eurabia är inte ett ämne för cocktail konversation. De problem som Bat Ye’or beskrev har , trots det, blivit allt tydligare och med tiden har hennes resultat  vunnit trovärdighet.

Bat Ye’or’s lärdom har varit konsekvent  självständig och långt före hennes samtida, vilket även var fallet med hennes klassiska, The dhimmi: judar och kristna enligt islam. Det är recensenten:s åsikt att Eurabia är ett seriöst bidrag till kunskapen. Även om den är svårläst kommer bokens resultat, författarens mod och analytiska förmåga, att vinna ökad uppskattning med tiden.

*     *     * * * *

Dr. Joel Fishman är medlem i JCPA och ordförande i stiftelsen för forskning av nederländsk Judendom vid Hebrew University i Jerusalem. Han bedriver forskning om politiska krigföring, särskilt mediers krigföring och propaganda.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: