Norsk klarsyn på invandringen

I Norge finns en klarsyn som saknas i Sverige.

Från norska Aftenposten (30/1 06):

Framtidens befolkning i Norge, av Ole Jörgen Anfindsen

Kan etniska norrmän bli en minoritet i Norge? Svaret är att det kan ske i mitten eller i slutet av vårt århundrade.

I december presenterade Statistisk sentralbyrå (SSB) nya befolkningssiffror för 2060 (www.ssb.no/innvfram/). Detta har diskuterats i de flesta nationella tidningar, men jag har inte funnit några djuplodandende artiklar om ämnet.Sådan behandling av ämnet  krävs av både demokratiska och intellektuella skäl, konsekvenserna av utvecklingen SSB beskriver, kommer att vara stora. Låt oss ta en närmare titt på vad siffrorna verkligen berättar.Det SSB har gjort är att välja ut vissa alternativa antaganden. Så har man använt sina matematiska modeller för att beräkna vad resultatet kommer att bli, med tanke på dessa villkor.

Framtida scenarier.
För att avgöra vilken av SSBs alternativa framtidsscenarier som är mest realistisk, med andra ord, du har att bedöma sannolikheten i samband med alternativa antaganden för de olika variablerna.

De närmaste 55 åren.
Så vad är det sannolika värdet av nettoinvandringen under de kommande 55 åren?

SSB har lagt till tre alternativa nivåer för sina prognoser. Låga alternativet (L) förutsätter att nettoinvandringen sjunker från nuvarande nivåer fram till 2010 och stabiliserats på 9000 per år i genomsnitt. Mellan (M) förutsätter att nettoinvandringen ligger kvar på den nuvarande nivån på 16 000 per år. Höga alternativet (H) förutsätter att nettoinvandringen till ökar från nuvarande nivåer fram till 2010 och stabiliseras på 24 000 per år i genomsnitt.

Det är intressant att fråga sig hur troligt det är att villkoren för alternativa L, M och H kommer att drabba oss. Något förenklat kan vi säga att de två första alternativen kan bara bli verklighet om invandrare tappar intresset för att komma hit, eller så gör vi en dramatisk omorganisation av invandringspolitiken.

Så länge som våra politiker bibehåller den nuvarande kursen, så är det förmodligen det höga alternativet som har stort intresse när vi ser mer än 10-20 år i tiden.

Invandring ger mer invandring.
För även om den årliga nettoinvandringen kanske inte hamnar på 24 000 redan från 2010, så kan vi vara ganska säkra på att det kommer att överstiga detta lite längre framöver. Det visar sig att nettoinvandringen ökar med antalet invandrare som redan kommit hit.

SSB kommenterar fenomenet så här: ”Denna utveckling återspeglar den ökande nettoinvandring till Norge under de senaste 30-40 åren. Det verkar dock som om denna tillväxt övergår till nya och högre platåer. (Vi ser) att invandringen var på ca 5000 År 1980, ca 10 000 under 1990-talet, och ca. 15 000 runt 2000 ”.

Vi måste anta att nettoinvandringen kan fortsätta att växa hela tiden fram till 2060, vilket kommer att ge ännu högre siffror än SSB nu har lagt fram. Det viktiga är inte de exakta siffrorna, men det viktigaste är trenden i utvecklingen, vilket enligt SSB är ”stark tillväxt i invandrarbefolkningen”.

Vem är invandrare?
Dessutom måste vi ha klart för oss vad SSB menar när de berättar för oss att Norge kommer att få så och så många ”invandrare” i framtiden. SSB använder nämligen följande definition: ”Invandrarbefolkningen består av personer med två utlandsfödda föräldrar.”

Enkelt uttryckt innebär att tredje och fjärde generationens invandrare inte betraktas som invandrare. Det innebär också att om en andra generationens invandrare hittat en make från deras ursprungsland, så som ofta sker, betraktas PARETS alla barn inte som invandrare.

Norrmännen en minoritet.
Men om du är intresserad av att få en uppfattning om hur stor andel av befolkningen i Norge som så småningom kommer att utgöras av invandrare och deras ättlingar, är det relativt lätt. SSBs skrift visar att Norge med hög nettoinvandring kommer att ha en befolkning på väl över sju miljoner år 2060. Etniska norrmän kommer att vara fyra av dessa miljoner, medan drygt tre miljoner kommer att vara invandrare och ättlingar till invandrare.

Därmed har SSB svarat på en fråga som har funnits i norsk offentlighet under lång tid, och med särskild kraft under 2005: När kommer etniska norrmän att bli en minoritet i det här landet? Och svaret är att det kan ske i mitten eller slutet av vårt århundrade. SSB betonade dock att det finns en stor osäkerhet när det gäller siffror, som naturligtvis kan gå åt båda hållen. Min egen bedömning är att denna osäkerhet kommer sannolikt att leda till snabbare snarare än mer långsamma förändringar.

Muslimska Västeuropa.
Det är inte länge sedan sådana framtidsutsikter avfärdades som feberfantasier eller vad värre är, men trenden är densamma i många andra länder, och SSB har stöd av ett antal proffs som påpekar att Västeuropa kommer att ha muslimsk majoritetsbefolkning inom ett par decennier.

Timothy Savage skriver i artikeln ”Europa och islam” i The Washington Quarterly, Summer 2004: Om trenden fortsätter kommer det att bli mer muslimer än icke-muslimer i Frankrike och eventuellt hela Västeuropa under 2050″.

Och i artikeln ”En Crescent över Europa?” i Air Force Magazine i juli 2005, noterade professor Niall Ferguson från New York University detta: ”Hela Västeuropa är nu på väg in i en era av demografiska förändringar som saknar motstycke i modern historia”.

Det kan också nämnasWall Street Journal 4 Januari i år, publicerade artikeln ”Det är demografin, Stupid”, om utvecklingen i Västeuropa. Detta drar en ännu mer dramatisk bild än de ovan nämnda källor. Artikeln är förvisso skriven av den konservativa politiska kommentatorn Mark Steyn, men är fortfarande läsvärd.

Oönskade perspektiv.
Både undertecknad och andra har under de senaste åren kritiserat Statistik sentralbyrå för att inte ha gett tillräckligt bra demografiska prognoser. Jag anser att byrån nu i stort sett har återställt förtroendet.

Så frågan är hur politiker, intellektuella och media reagerar. Ska vi fortsätta att undertrycka oönskade perspektiv på ett område där etiska dilemman står i kö, eller ska vi börja göra dessa frågor till föremål för den diskussion och analys som de förtjänar?

Realistisk förståelse.
Vi behöver meningsfull försoning mellan meningsmotståndare, och vi behöver verklig och uppriktig dialog mellan norrmän och invandrare, särskilt muslimer. Men en sådan dialog måste grundas på en realistisk förståelse av verkligheten, liksom tydlighet och ömsesidig respekt med hänsyn till varandras ståndpunkter.

Låt oss inte vara mindre ambitiösa än att vi försöker göra Norges ledande på detta område.

Målet för det arbete som bör inledas så snart som möjligt, måste vara att utveckla en modell för invandringspolitik som kan lägga grunden för en hållbar utveckling.

Den som hävdar att dagens utveckling faktiskt är hållbar, har en svår uppgift framför sig.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: